Årets Talang i försäkringsbranschen utsedd


Svenska Försäkringsföreningens styrelse har utsett Sandra Khan, Skandia till 2017 års mottagare av utmärkelsen Talang i försäkringsbranschen.

 

Motivering


”Sandra arbetar med verksamhetsutveckling på Skandia där hennes driv, mod och innovativa arbetssätt gör henne till en nyckelspelare. Varje dag kommer hon till jobbet med viljan att komma framåt och skapa nytt, både i sina egna projekt och som stöd och bollplank till sin omgivning. Hon har framgångsrikt och med stor professionalitet tagit sig an känsliga och svåra uppdrag, bland annat att driva igenom avveckling av produktområden och samarbetsavtal.

Sandra är ett föredöme när det gäller att visa ansvarstagande och att se möjligheter istället för problem – en inspirationskälla som är generös med att dela med sig av sina erfarenheter.”

Priset består av ett diplom, en prischeck på 10 000 kronor och en värdecheck för valfri utbildning hos Svenska Försäkringsföreningen. Pristagaren erbjuds även att vara adjungerad i SFF:s styrelse under ett år. 

 

Hedersomnämnande


Svenska Försäkringsföreningen vill tacka alla som nominerat samt för det stora intresset för utmärkelsen. Det är glädjande att se att vi har en bransch full av talanger! I år vill vi lyfta fram ytterligare en talang som också varit en stark kandidat till utmärkelsen – Madeleine Swedner, If Skadeförsäkring.
 

”Madeleine jobbar som teamleader på If Skadeförsäkring och har ett stort intresse för alla sina kunders behov. I sitt ledarskap inspirerar hon anställda att förstå vikten av rådgivares och säljares ansvar för att kunderna är rätt försäkrade om det värsta händer. Madeleine får sina medarbetare att se försäkringsbranschens grundläggande roll, och får dem att känna yrkesstolthet inför sitt viktiga arbete som rådgivare. Madeleine har via pilotverksamhet med sitt team framgångsrikt lyckats hantera övergång från provisionsbaserad ersättning till fastlönemodell med stärkta resultat i såväl försäljning som arbetsklimat och sjukfrånvaro.”

 

Prisutdelningen


Prisutdelningen äger rum i samband med Svenska Försäkringsföreningens årsavslutning med temat Innovation – förmågan att möta framtiden på World Trade Center, Stockholm, tisdagen den 5 december 2017.

Här kan du lyssna på en intervju med Sandra och Madeleine:

 

Om utmärkelsen


Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen (tidigare Ung Talang) syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen, som bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. Utmärkelsen består av ett diplom och en check på 10 000 kr samt möjligheten att delta i SFF:s styrelse som adjungerad ledamot under nästkommande år