Betalnings- och avbokningsvillkor

 

 

Utbildning


Med utbildning avses Svenska Försäkringsföreningens seminarier, kurser, diplomprogram och kursnätverk. För medlemsaktiviteter, läs villkor längre ner.

Betalning

Erläggs mot faktura 30 dagar netto som skickas via e-post till den person som anmält sig. Svenska Försäkringsföreningen (SFF Försäkringsutveckling AB) ansvarar inte för eventuellt vidarebefordrande av faktura till annan mottagare. Inga fakturor skickas med post.

Avbokning

Anmälan är bindande. Du har dock möjlighet att avboka din plats fram till fyra veckor innan utbildningstillfället. Om avbokning sker senare återbetalas ej avgiften. Platsen och avgiften kan då istället överlåtas till en ersättare. Avbokning och överlåtelse sker via e-post till info@forsakringsforeningen.se. När avbokningen är utförd får du en bekräftelse i retur.

Övrigt

För omständigheter som Svenska Försäkringsföreningen inte rår över förbehåller vi oss rätten att ställa in en utbildning. Vid detta fall utgår ingen avgift. 

 

Medlemsaktivitet
 

Betalning

Denna aktivitet är avgiftsfri för personliga medlemmar i Svenska Försäkringsföreningen. I de fall du inte är personlig medlem, och om inte annat anges, erläggs betalning mot faktura 30 dagar netto som skickas via e-post till den person som anmält sig. Svenska Försäkringsföreningen ansvarar inte för eventuellt vidarebefordrande av faktura till annan mottagare. Inga fakturor skickas med post.

Avbokning

Meddela oss i god tid innan om du inte kan delta vid medlemsaktiviteten, då vi beställer förtäring efter antal deltagare.

Övrigt

För omständigheter som Svenska Försäkringsföreningen inte rår över förbehåller vi oss rätten att ställa in en aktivitet. Vid detta fall utgår ingen avgift. 

 

Villkor gällande fr o m 2017-02-01.