Cookies och PuL

Här kan du läsa om hur Svenska Försäkringsföreningen hanterar personuppgifter och använder cookies på sajterna forsakringsforeningen.se, forsakringsjobb.se samt nft.nu.

 

Hantering av personuppgifter

Om PUL

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende medlemskap och stipendier är Svenska Försäkringsföreningen. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter avseende övriga produkter som försäkringsjobb, kurser, seminarier och böcker är SFF Försäkringsutveckling AB (helägt dotterbolag). Personuppgiftsansvarigt bolag benämns nedan för "SFF".

Genom att använda några av våra tjänster samtycker du till användning av att dina personuppgifter använd i enlighet med vad som framgår nedan.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) (”PUL”) har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. 

Eventuella ändringar i denna informationstext kommer att publiceras på vår hemsida. Fortsatt användning av tjänsterna, efter det att vi meddelat att informationstexten har ändrats, innebär att du godtar ändringarna.

 

Om personuppgifter

Med personuppgifter menas namn, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress, och all övrig information som på något sätt kan knytas till en enskild individ, till exempel betalningsinformation.

Begreppet behandling av personuppgifter tar sikte på alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, exempelvis insamling, lagring, bearbetning, eller sammanställning av personuppgifter.

Uppgifter vi samlar in
När du använder våra tjänster eller beställer något, samlar vi in uppgifter om dig. Den information vi kan samla in är:

 • För- och efternamn
 • Faktureringsadress
 • Telefonnummer (arbete)
 • E-postadress
 • Uppgifter om dina bokade kurser, seminarier samt tillhörande information
 • Uppgifter vid annonsering på forsakringsjobb.se
 • Uppgifter vid beställning av böcker
 • Uppgifter vid stipendieansökningar
 • All ytterligare information som du lämnar till oss i samband med att du använder våra tjänster eller använder funktioner på webbplatsen

Hur vi använder dina uppgifter
Uppgifterna sparas i vår kunddatabas och används för att:

 • Tillhandahålla och administrera t.ex. de kurser du anmält dig till och litteratur som du bokat, inklusive att skicka meddelanden till dig, samt för att hantera fakturering
 • Att hantera stipendieansökningar
 • Underlätta vid framtida bokning av kurser eller seminarier 
 • Informera dig om kundanpassade tjänster samt aktuella kampanjer och erbjudanden från oss
 • Kommunicera med dig i frågor rörande ditt konto hos oss samt för att hålla dig uppdaterad på ändringar i våra tjänster

Hur länge vi sparar uppgifterna
Dina personuppgifter sparas i vår databas. Databasen rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund. För att erbjuda dig en hög grad av service, till exempel utfärda intyg på genomförd kurs i efterhand, och för att kunna kommunicera med dig om kursuppdateringar och fördjupningskurser kan vi dock komma att spara dina uppgifter i upp till tre år från din senast anmälda aktivitet.

Annonserar du på www.forsakringsjobb.se sparar vi dina uppgifter i tre år, så att du inte behöver lägga upp ett nytt konto varje gång du annonserar. Om du har köpt en bok så sparar vi uppgifterna i ett år för ev. reklamationer. Om du avslutar ditt medlemskap hos oss tar vi bort uppgifterna så fort eventuella kundfordringar är reglerade (dock senast 1 år efter avslutat medlemskap). 

Om du har sökt stipendier hos oss tas uppgifterna bort så fort utdelningen av stipendier är klar (senast 1 år efter sista ansökningsdag).

Vilka vi delar uppgifterna med
De uppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med de underleverantörer som vi använder för att tillhandahålla våra tjänster. Det rör sig om ett bolag som sköter drift och underhåll av våra IT-tjänster. Underleverantören hanterar personuppgifter för vår räkning. För att säkerställa en hög säkerhetsnivå samt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt sätt får underleverantören underteckna ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Känsliga uppgifter
Svenska Försäkringsföreningen behandlar inga känsliga uppgifter (hälsouppgifter, ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religion facktillhörighet, sexuell läggning etc.) i tjänsterna. 

Personnummer
Vi använder inte personnummer i vår hantering. 

Hur du tar tillvara dina rättigheter – t.ex. få utdrag över, rätta, radera eller begränsa dina uppgifter
Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina uppgifter behandlas på rätt sätt och som ska se till att du kan ta tillvara din rätt. Om du tycker att någon uppgift om dig är fel pröva först att ändra på Mina Sidor efter att du loggat in i tjänsten. Om uppgiften inte går att ändra kontakta oss på info@forsakringsforeningen.se. Vi hjälper dig då att rätta de felaktiga uppgifterna.

Är det en uppgift som SFF ansvarar för kan du kontakta oss enligt följande: 

info@forsakringsforeningen.se  

Svenska Försäkringsföreningen

Box 24213

104 51 Stockholm

(Organisationsnummer: 802001-1642) 

Klagomål
Vill du klaga på hur SFF  hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. Det går bra att e-posta Datainspektionen på: datainspektionen@datainspektionen.se 

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per kalenderår begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas av SFF. Sådan begäran framställs skriftligen och undertecknad till SFF:s personuppgiftsombud.

 

Frågor och svar

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som avser en viss person som är i livet och där informationen direkt eller indirekt gör att det går att identifierar personen.

Vad är en behandling? 
All hantering av personuppgifter exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, överföring, utlämning, lagring, radering etc. 

Vad är Dataskyddsförordningen? 
Dataskyddsförordningen har beslutats av EU och kommer att gälla som lag direkt och på samma sätt i alla EU:s medlemsstater. När förordningen träder i kraft kommer den att ersätta vår nuvarande personuppgiftslag. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018.  

Vad gör en personuppgiftsansvarig? 
Den personuppgiftsansvarige är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ska kunna visa att behandlingen är laglig och korrekt och inte mer omfattande än nödvändigt för att nå syftet med behandlingen. Det är även den personuppgiftsansvarige som ska ge dig information om behandlingen och hur du kan tillvarata dina rättigheter etc. 

Vad gör ett personuppgiftsbiträde?
Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för en personansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges organisation.  

 

Cookies

Denna information avser ditt nyttjande av webbplatserna www.forsakringsforeningen.se, www.forsakringsjobb.se och www.nft.nu och förklarar vad cookies är, hur cookies används och hur du kan kontrollera användandet av cookies.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil med information som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Syftet med användande av cookies är att identifiera din webbläsare och registrera hur du har använt webbplatsen för att göra webbplatsen bättre anpassad till dig och dina val.

Acceptera cookies
Genom att använda webbplatserna  www.forsakringsforeningen.se, www.forsakringsjobb.se och www.nft.nu samtycker du till användandet av cookies.

Neka cookies
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare normalt ställas in så att den automatiskt nekar till lagring av vissa eller alla cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom inställningar i webbläsaren kan även tidigare lagrade cookies raderas.

Observera: Att neka cookies kommer att medföra att tillgängligheten på den aktuella webbplatsen begränsas och vissa funktioner kommer inte att fungera korrekt. Vi rekommenderar dig därför att acceptera cookies för användande av www.forsakringsforeningen.se, www.forsakringsjobb.se och www.nft.nu.

Hur används cookies?
Vi använder cookies för att identifiera din webbläsare så att det ska bli enklare för dig att navigera på våra webbplatser för att förhindra bedrägeri, hantera säkerheten och för att generellt observera användandet av webbplatsen.

Det finns olika slags cookies och de kan delas in enligt nedan:

 • Temporära cookies: Dessa cookies är endast lagrade på din dator under din webbsession. De raderas normalt automatiskt när du är klar och stänger din webbläsare.
 • Permanenta cookies: En permanent cookie är en cookie som lagras som en fil på din dator och den finns lagrad även när du stängt din webbläsare. Permanenta cookies används för att identifiera dig nästa gång du använder webbplatserna och för att komma ihåg dina inställningar, t.ex. språkval.
 • Förstapartscookies: Förstapartscookies lagras av den webbplats som du surfar till när du anger adressen eller klickar på en länk som leder till webbplatsen, till exempel www.forsakringsforeningen.se och www.forsakringsjobb.se.
 • Tredjepartscookies: Tredjepartscookies lagras av någon annan än den som ansvarar för webbplatsen.