De senaste företagsmedlemmarna | Svenska Försäkringsföreningen

De senaste företagsmedlemmarna

Läs mer om några av våra senaste medlemmar nedan och hur de har valt att presentera sig vid medlemsinträdet.

 

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Medlem sedan maj 2018

Läs mer här: http://www.omsen.ax/


Länsförsäkringar Skåne

Medlem sedan april 2018

Läs mer här: https://www.lansforsakringar.se/skane/om-oss/

 

Gar-Bo Försäkring AB

Medlem sedan april 2018

Läs mer här: https://www.gar-bo.se/
 

iTid Tarinfo AB

Medlem sedan april 2018

Läs mer här: http://www.itid.se/


Van Ameyde Sweden

Medlem sedan april 2018

Läs mer här: https://www.vanameyde.com/locations/van-ameyde-sweden/


SPP Pension och Försäkring

Medlem sedan mars 2018

Läs mer här: https://www.spp.se/


Mikael Steenberg Consulting AB

Medlem sedan mars 2018


Cuningham Lindsey Sweden AB

Medlem sedan februari 2018

Läs mer här: https://www.cunninghamlindsey.com/global/locations/sweden/
 

Paydrive AB

Medlem sedan februari 2018

Läs mer här: https://www.paydrive.se


Kammarkollegiet

Medlem sedan februari 2018

Läs mer här: https://www.kammarkollegiet.se/


Säkra

Medlem sedan januari 2018

Läs mer här: http://www.sakra.se/


Nordic Loss Adjusting AB

Medlem sedan januari 2018

Läs mer här: http://www.nlaab.com/


Periculo AB

Medlem sedan november 2017

Läs mer här: http://www.periculo.se/sv/


Svenska Folkets Ombud AB

Medlem sedan november 2017


Brandskyddsföreningen Sverige

Medlem sedan september 2017


W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial  

Medlem sedan september 2017


Ahlford Advokatbyrå AB    

Medlem sedan september 2017


Länsförsäkringar Jämtland    

Medlem sedan augusti 2017


Fortnox Försäkring   

Medlem sedan juli 2017


Praktikertjänst Försäkring AB

Medlem sedan februari 2017

Praktikertjänst Försäkring AB bildades år 2007 och är ett helägd dotterbolag inom Praktikertjänst. Det är ett så kallat captivebolag som renodlat ägnar sig år skadeförsäkringar och skadeförebyggande arbete i koncernen. Med försäkringsverksamhet i egen regi får bolaget bland annat bättre kontroll över riskerna vilket gör att man aktivt kan genomföra riskanalyser och skydda verksamheten med ett systematiskt skadeförebyggande arbete, skräddarsydda försäkringslösningar samt skadeförebyggande investeringar.

Läs mer på http://www.praktikertjanst.se/forsakring/.


Larmtjänst AB 

Medlem sedan november 2016

Larmtjänst är en branschorganisation för de svenska sakförsäkringsbolagen med syftet att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och återfinna stulen försäkrad egendom. Larmtjänst bedriver en kontaktskapande verksamhet och utgör försäkringsbolagens kontaktorgan mot myndigheter och andra branschorgan, både nationellt som internationellt. Godsåterfinnande är en viktig del av verksamheten och Larmtjänst arbetar med att söka, identifiera och återfinna misstänkte stöldgods.
 
Läs mer på www.larmtjanst.se


Kaplans Försäkringsservice

Medlem sedan november 2016

Kaplans Försäkringsservice erbjuder försäkringsbolag och andra juridiska personer hjälp med värdering av förlorade eller skadade smycken, klockor, ädelstenar, silver, väskor, modeaccessoarer, mynt, sedlar och medaljer. Våra värderingsmän är alla av Svenska Handelskammaren personligen förordnade och har lång erfarenhet av värdering. Kaplans Försäkringsservice är ett systerbolag till Kaplans Auktioner, Nordens ledande auktionshus på klockor, smycken, ädelstenar och mode. Via Kaplans system har vi tillgång till ett referensregister med över 1.000.000 sålda objekt.

Som en del av Kaplanskoncernen har vi möjlighet att hitta en helhetslösning till våra kunder. Utöver värdering kan vi hjälpa till med återanskaffning av varor till både marknadsvärden och nyvärden samt reparationer av både klockor och smycken.

Läs mer på www.kaplansfs.se


Adminsure AB    

Medlem sedan oktober 2016

Adminsure har verkat i försäkringsbranschen sedan 2005 och varit inriktade på att effektivisera försäkringsbolagens administrativa processer. 

Vi jobbar med skadeadministration, skadereglering, nytecknande, betalningshantering, marknadskommunikation m.m. och består av 23 medarbetare som arbetar med försäkringsadministration och skadehandläggning.

Adminsure arbetar tillsammans med försäkringsbolaget i att förbättra deras specifika processer och sänka deras kostnader. Vi har även utvecklat egna administrativa processer för skadeadministration, Fullmakter, autogirobetalningar. I dag har vi sju försäkringsbolag som kunder. Inom vår outsourcingtjänst skadeadministration är vi marknadsledande.

Läs mer på www.adminsure.se.


Falck Försäkringsaktiebolag    

Medlem sedan maj 2016


Löf    

Medlem sedan mars 2016

Läs mer på lof.se.
 

Assistancekåren Sweden AB

Medlem sedan​ februari 2016

Assistancekåren Sweden AB bedriver marknadsföring, utbildning, fakturering, reskontrahantering samt övriga servicetjänster åt anslutna bärgningsföretag i MRF-Bärgarnas Förening. Bolaget är ett helägt dotterbolag till MRF-Bärgarnas Förening som i sin tur består av 120 anslutna bärgningsföretag som verkar på 157 platser från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi har alla sorters kunder, från privatpersoner till myndigheter och försäkringsbolag. Bärgningsföretagen förfogar över drygt 450 bärgningsfordon. Vi ligger i framkant med IT-utvecklingen som tex vårt egenutvecklade program ASSIST ”från larm till faktura”.

Läs mer på www.assistancekaren.se.
 

Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB

Medlem sedan januari 2016

Jönsson Wallberg Loss Adjusting AB är ett fristående konsultbolag inom personförsäkring och villkorsbundna försäkringsprodukter.


Läs mer på jonssonwallberg.se.