Kontakt

Uppgifter du ändrar själv genom att logga in på ditt konto:

  • Fakturauppgifter
  • E-postadress
  • Bytt jobb och nya uppgifter
  • Registera befattning


Fakturafrågor, frågor kring anmälan och övriga frågor:
info@forsakringsforeningen.se

Allmänna frågor om Forsakringsjobb.se:
info@forsakringsjobb.se

Vänligen observera att vi ej svarar på remisser eller har statistik från branschen.

Svenska Försäkringsföreningen
Besöksadress: Karlavägen 108, 6 tr, Stockholm
Postadress: Box 24213, 104 51 Stockholm

Telefontid: kl. 13.00 - 16.00
Telefon växel: 08-522 789 90
Telefax: 08-522 789 95

Org.nr.: 802001-1642
Postgiro: 2003-2
Bankgiro: 889-1160

KNS Service AB (Dotterbolag till Svenska Försäkringsföreningen där all kommersiell verksamhet bedrivs)
Besöksadress: Karlavägen 108, 6 tr, Stockholm
Postadress: Box 24213, 104 51 Stockholm

Telefontid: kl. 13.00 - 16.00
Telefon växel: 08-522 789 90
Telefax: 08-522 789 95

Org.nr.: 556602-0342
Postgiro: 136823-2
Bankgiro: 5113-1308