Litteratur

 

OBS! Vi har sedan en tid tillbaka haft problem att skicka bekräftelser och andra mail till Hotmail-adresser. Vi ber er därför att gärna göra er beställning med en alternativ e-postadress till dess detta är åtgärdat. 
 

Livförsäkringsmatematik

Livförsäkringsmatematik, 2:a upplagan omarbetad version, utgiven 2013

Livförsäkringsmatematik är i första hand tänkt som en introduktion för blivande aktuarier, med tonvikten lagd på livförsäkringsmatematik. Boken går igenom de grundläggande begreppen inom livförsäkringsmatematiken med stokastisk synsätt. Till viss del införs också några nya begrepp. 

Försäkringsord

OBS! Boken är slutsåld och går ej att beställa.

   

 

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II är en bok som avser att ge en introduktion till det som inom teorin för livförsäkring brukar kallas andra ordningens princip, en påbyggnad på första ordningens princip. Med första ordningens princip menas en princip som bygger uteslutande på antaganden om livförsäkringens teoretiska utveckling.