Svenska Försäkringsföreningens utmärkelse Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder. Utmärkelsen består av ett diplom och en check på 10 000 kr samt möjligheten att delta i SFF:s styrelse som adjungerad ledamot under nästkommande år.

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelser syftar till att lyfta fram förebilder i försäkringsbranschen samt att uppmärksamma branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare.


 

Nomineringsförfarande Talang i försäkringsbranschen

 

Vem är pristagaren?

 • Pristagaren har arbetat några år i försäkringsbranschen.
 • Pristagaren har gjort avtryck i sin organisation genom att bidra till förändringar eller förbättringar av verksamheten.
 • Pristagaren har visat på till exempel innovation, nytänkande eller eget driv och intresse inom sitt område. Genom detta har pristagaren också varit en inspirationskälla för andra, i den egna organisationen eller i branschen som helhet.
 • Pristagaren har potential att fortsätta utvecklas och vara en god förebild i försäkringsbranschen.


Nominering

Du nominerar genom att ange följande information om kandidaten:

 • Namn
 • Titel/yrkesroll
 • Bolag
 • Utbildning
 • Födelseår
 • Startår för arbete i försäkringsbranschen
 • Motiveringstext där du kort beskriver
  • kandidatens bidrag till branschen/organisationen, samt
  • på vilket sätt kandidaten varit en inspiration eller förebild för andra
 • Eventuell övrig information
 • Kontaktuppgifter (e-post och telefonnummer)


Samt;

 • Namn, titel och bolag på dig som nominerar.


Nomineringen skickas till info@forsakringsforeningen.se.
Ange "Nominering Talang i försäkringsbranschen 2017" i ämnesraden på mejlet.


Nomineringsperiod

26 juni – 22 september 2017 


Kontakt

Om du har frågor om nomineringsförfarandet kontakta gärna Stefan Pärsson, VD, på
+46 73 053 1005 eller stefan.parsson@forsakringsforeningen.se.

Övriga frågor hänvisas till info@forsakringsforeningen.se.


Urval

Juryn består av Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Urval sker bland annat genom intervjuer. För närmare information om styrelsens sammansättning besök http://forsakringsforeningen.se/om-oss.

Val av pristagare kan ej överklagas.