Pristagare 2016

 

Per Georgzén, Omvärldsanalytiker,
SEB Pension och försäkring
Ung talang i försäkringsbranschen 2016 

 

Motivering

"Per ansvarar för omvärldsbevakningen inom SEB Pension & försäkring. Han har etablerat en tydlig struktur baserat på kundinsikter i omvärldsbevakningen och kompletterat med konkurrentanalyser inom prioriterade utvecklingsområden. Per har också hittat nya sätt att kommunicera sitt område genom t.ex. automatiserade marknadsanalyser och webinarer. Per är drivande, men är också analytisk och har ett entreprenörstänkande, vilket driver SEB Pension & försäkring att hela tiden utgå från kund och dess upplevelse.”  


Hedersomnämnanden

Vi vill passa på att tacka alla som nominerat samt för det stora intresset för utmärkelsen. Det är mycket glädjande att se att vi har fått in ett stort antal nomineringar och att vi har en bransch full av talanger! Som vi nämnt har det inte varit en enkel uppgift att utse en pristagare. Detta år vill Svenska Försäkringsföreningen därför lyfta fram ytterligare två talanger och tillika starka kandidater för ett varsitt hedersomnämnande:

 


Mathilda Bowallius, Förvaltningsledare Kundmöte, AMF

 

"Mathilda Bowallius, AMF, får ett hedersomnämnande för sitt arbete att möta individer från olika discipliner, teknik och service. Mathilda ser individers olika bidrag till en helhet och möter dessa utifrån deras specifika kommunikationsbeteenden."

 

 

 


Fabian Väppling, Junior Portföljförvaltare - Aktieförvaltning, Skandia

 

"Fabian Väppling, Skandia, får ett hedersomnämnande för sitt arbeta att förenkla komplicerade processer, i kombination med en unik teknisk kompetens. I Fabians närhet står alltid kunden i centrum och hans förmåga att digitalisera, effektivisera och automatisera för såväl kunder som kolleger".

 


 

Se vilka som varit tidigare pristagare.Prisutdelningen

Prisutdelningen ägde rum i samband med Svenska Försäkringsföreningens årsavslutande event Bli medarbetarnas och kundernas förstaval! på World Trade Center Stockholm torsdagen den 24 november 2016. Pristagaren mottog under prisutdelningen ett diplom, en prischeck på 10 000 kronor och en värdecheck för valfri utbildning hos Svenska Försäkringsföreningen. Pristagaren erbjuds även att vara adjungerad i SFF:s styrelse under ett år. De hedersomnämna mottar varsitt diplom och värdecheck för valfri utbildning hos Svenska Försäkringsföreningen.

Se bilder från medlemseventet och prisutdelningen.

Läs mer om prisutdelningen och eventet här.Om utmärkelsen

För åttonde året i rad utses en ung talang i försäkringsbranschen. Priset tilldelas den person som gjort ett avtryck tidigt i sin yrkesbana och som har potential att bli en resultatinriktad specialist eller ledare.

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelser syftar till att lyfta fram förebilder i försäkringsbranschen samt att uppmärksamma branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare. Detta är möjligt genom de nomineringar som inkommer. Håll utkik – vi jobbar ständigt med att lyfta fram förebilder!

Läs det fullständiga nomineringsförfarandet här.