Pristagare 2017

 

Sandra Khan, Skandia
Talang i försäkringsbranschen 2017 

 

Motivering

”Sandra arbetar med verksamhetsutveckling på Skandia där hennes driv, mod och innovativa arbetssätt gör henne till en nyckelspelare. Varje dag kommer hon till jobbet med viljan att komma framåt och skapa nytt, både i sina egna projekt och som stöd och bollplank till sin omgivning. Hon har framgångsrikt och med stor professionalitet tagit sig an känsliga och svåra uppdrag, bland annat att driva igenom avveckling av produktområden och samarbetsavtal. Sandra är ett föredöme när det gäller att visa ansvarstagande och att se möjligheter istället för problem – en inspirationskälla som är generös med att dela med sig av sina erfarenheter.”  


Hedersomnämnanden

Detta år vill Svenska Försäkringsföreningen lyfta fram ytterligare en talang och tillika stark kandidat för ett hedersomnämnande:

 


Madeleine Swedner, If Skadeförsäkring

”Madeleine jobbar som teamleader på If Skadeförsäkring och har ett stort intresse för alla sina kunders behov. I sitt ledarskap inspirerar hon anställda att förstå vikten av rådgivares och säljares ansvar för att kunderna är rätt försäkrade om det värsta händer. Madeleine får sina medarbetare att se försäkringsbranschens grundläggande roll, och får dem att känna yrkesstolthet inför sitt viktiga arbete som rådgivare. Madeleine har via pilotverksamhet med sitt team framgångsrikt lyckats hantera övergång från provisionsbaserad ersättning till fastlönemodell med stärkta resultat i såväl försäljning som arbetsklimat och sjukfrånvaro.”

 

 

Se vilka som varit tidigare pristagare.Prisutdelningen

Prisutdelningen ägde rum i samband med Svenska Försäkringsföreningens årsavslutning med temar Innovation - förmågan att möta framtiden på World Trade Center Stockholm tisdagen den 5 december 2017. Pristagaren mottog under prisutdelningen ett diplom, en prischeck på 10 000 kronor och en värdecheck för valfri utbildning hos Svenska Försäkringsföreningen. Pristagaren erbjuds även att vara adjungerad i SFF:s styrelse under ett år. Hedersomnämnandet belönades med diplom och värdecheck för valfri utbildning hos Svenska Försäkringsföreningen.

Läs mer om prisutdelningen och eventet här.

Här kan du lyssna på en intervju med Sandra och Madeleine:

 Om utmärkelsen

Sedan 2009 har Svenska Försäkringsföreningens styrelse utsett en ung talang i försäkringsbranschen som nominerats av en chef eller medarbetare. Priset tilldelas personer som nyligen kommit in i branschen, som bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder.

Svenska Försäkringsföreningens utmärkelser syftar till att lyfta fram förebilder i försäkringsbranschen samt att uppmärksamma branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare. Detta är möjligt genom de nomineringar som inkommer.

Läs det fullständiga nomineringsförfarandet här.