Skriva tydliga villkor

Plats

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, 6 tr
Stockholm

Karta
SL

Datum

2019-03-07

Tid

Registrering med kaffe och smörgås från
kl. 8.30. Kursen pågår mellan kl. 9.00–16.00.

Anmälan

Senast 2019-03-03

Pris

Företagsmedlem: 5 900 kr
Personlig medlem: 7 900 kr
Fullt pris: 8 500 kr