Vi har aldrig vetat så lite som vi gör idag

Plats

Sheraton Stockholm Hotel
Tegelbacken 6
Stockholm

Karta
SL

Datum

2019-01-31

Tid

Registrering med kaffe och frukostfralla från kl. 08.00. Föreläsning mellan kl. 08.30–10.00.

Anmälan

Senast 2019-01-28

Pris

Kostnadsfritt för personliga medlemmar och anställda hos SFF:s företagsmedlemmar.

Ej personlig medlem/ej företagsmedlem: 250 kr