Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförs.bolaget Land och Sjö 2017

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.

Svenska Försäkringsföreningens styrelse har beslutat att stiftelsen inte skall dela ut pengar under 2017.