Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförs.bolaget Land och Sjö 2018

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.

Stiftelsen delar inte ut stipendium under 2018.