Stipendium


En viktig del av Svenska Försäkringsföreningens verksamhet är att finansiellt stödja medlemmarna, branschens anställda, studenter och forskare vid universitet och högskolor så att de kan genomföra studier på försäkringsområdet.


Under föreningsstyrelsens förvaltning
Föreningen har dessa finansiella möjligheter tack vare ett antal stiftelser som står under föreningsstyrelsens förvaltning och som har till ändamål att stödja föreningens verksamhet samt studier och forskning inom försäkring. Stiftelserna har tillkommit genom donationer från privatpersoner och företag.


Hur du söker stipendier
För att söka stipendium genom Svenska Försäkringsföreningen måste du ha ett användarkonto på www.forsakringsforeningen.se. Logga in eller skapa ett konto till höger.


Om våra resestipendier


Nordiskt stipendiatutbyte
Sedan många år har föreningen tillsammans med systerföreningarna i Norden arrangerat nordiskt stipendiatutbyte, vilket varje år har gett sex medlemmar i föreningen möjlighet att studera ett grannlands försäkringsmarknad under några dagar.

Under år 2012 togs beslut om att ändra stipendieresans upplägg till en årlig tredagarskonferens där samtliga nordiska stipendiater samlas i ett land för att studera en branschgemensam frågeställning.

De senaste konferensresorna har gått till följande värdländer:
2012 Köpenhamn, Danmark
2013 Stockholm, Sverige 
2014 Oslo, Norge
2015 Helsingfors, Finland

I år anordnas resan åter av värdlandet Danmark.

 

Resestipendium
Svenska Försäkringsföreningen har sedan 12 år tillbaka utvidgat reseprogrammet till att omfatta
länder utanför Norden. Tidigare har vi bland annat besökt: USA (2012), Island (2013), London (2014) och Bryssel (2015). 

 

Läs mer om våra stipendier nedan.

 

Stipendium

Skandiadonationen 2016
Sista dag för ansökan:
Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att
främja studier, forskning och utbildning på försäkringsväsendets område, samt i övrigt stödja Svenska Försäkringsföreningen i dess syfte att verka för en sund och ändamålsenlig utveckling av försäkringsväsendet i vårt land.
Svenska Försäkringsföreningens minnesfond 2016
Sista dag för ansökan:
Stiftelsen Svenska Försäkringsföreningens fond av 1985 till minne av
Viktor Rubenson, Paul Bergholm, Nils Lundgren, Iwar Sjögren och Filip Lundberg.
Medel ur denna stiftelse används för att ge stipendier och bidrag för att
främja studier, forskning och utbildning på försäkringsområdet.
 
Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2016
Sista dag för ansökan:

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa bildades 2000 och har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.

Stiftelsen till minne av Personalföreningarna i Holmia Försäkring AB 2016
Sista dag för ansökan:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja forskning vid svensk medicinsk fakultet rörande ämnena barnets infektionssjukdomar och pediatrisk immunologi. Till förverkligande av detta ändamål skall stiftelsen årligen utdela stipendier för studier inom ämnet barnmedicin till studerande eller forskare på svensk medicinsk läroanstalt/fakultet.

Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2016
Sista dag för ansökan:

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.

Stiftelsen fond till minne av ömsesidiga Olycksfallsförs.bolaget Land och Sjö 2016
Sista dag för ansökan:

Stiftelsen stöder utvecklingen inom arbetsmiljö och företagshälsovård och omfattar bidrag till forskning, utveckling och studieresor.

Nordisk stipendiatkonferens 2016
Sista dag för ansökan:


Köpenhamn, 6 - 8 september 2016 Försäkring, teknologi och transport


Filip Lundbergs stiftelse vår 2016
Sista dag för ansökan:

Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning, samt utbildnings- och undervisningsverksamhet inom områden med anknytning till eller av intresse för liv-, sjuk- och annan personförsäkringsverksamhet.