Svenska stipendiater på nordiskt utbyte:

Så påverkas branschen av den nya tekniken


Artikel 
För femte året i rad arrangerades i början av september den nordiska stipendiatkonferensen i försäkringsföreningarnas regi. Denna gång var det den danska Forsikringsforeningen, i samarbete med Forsikringsakademiet, som stod för värdskapet. Temat för konferensen var Forsikring, teknologi og transport.


Från Sverige deltog fyra stipendiater. Vi ställde frågan till dem hur de tror att den tekniska utvecklingen inom fordons- och transportområdet kan komma att påverka försäkringsbranschen?


Skapar möjligheter och utmaningar


Magnus Larsson, Produktansvarig motor på Dina Försäkring AB, menar att utvecklingen påverkar branschen i hög utsträckning och på olika fronter:

– Försäkringsmässigt måste vi framförallt se över premiesättningen. Inledningsvis tror jag trafiken i vissa avseenden kan bli farligare när självkörande bilar och människor ska interagera i trafiken. Jag tror det finns en utmaning i att det är robotar och människor som ska förstå varandra. På lång sikt däremot får vi nog se ett minskat antal skador men kanske också dyrare skador. På skadesidan måste vi hänga med kompetensmässigt och också anpassa skaderegleringen till all ny information som kommer att finnas tillgänglig.

– Jag tror att den kommer att påverka oss på många sätt, vi kommer att få ut mer information från bilarna som vi måste ta ställning till hur vi ska hantera riskmässigt, premiemässigt och skademässigt, konstarerar en annan av deltagarna, Angelica Agerborn. Hon är Produktspecialist / Underwriter Motor på Länsförsäkringar Skaraborg.

Den tekniska utvecklingen inom fordons- och transportområdet skapar både nya möjligheter och utmaningar för försäkringsbranschen, tror Terhi Hagnäs, Aktuarie och analytiker på If Skadeförsäkring:

– Fördelen med den nya tekniken är ju att bilarna kommer att vara säkrare. Nackdelen är att ny teknik förstås kostar mer och bilar med ny utrustning är dyrare än tidigare. På så sätt kan snittskadan vara dyrare än tidigare. Den nya teknologin lyfter också fram nya frågeställningar, som till exempel vem som har ansvar i olika situationer, säger hon.

Även Johan Granholm, Produktutvecklare/specialist motor på Dina Försäkring AB, tror att den nya tekniken redan idag påverkar oss och i framtiden ännu mer:

– Det är mycket viktigt att vi i branschen är öppna för nya idéer, tankesätt och att vi tar till oss den nya tekniken som någonting positivt, något som kan hjälpa oss, Vi ska inte se den som något som är farligt och på sikt skulle hota vår existens.

Flera av stipendiaterna märker av hur utvecklingen redan påverkat deras arbete.

– Den påverkar oss redan idag och i framtiden kommer den att påverka oss än mer, eftersom utvecklingen går i rasande fart, konstaterar Johan Granholm. Magnus Larsson märker redan av att vissa typer av skador minskar på grund av att bilarna har assisterande system.


Viktigt att hålla sig uppdaterad


För stipendiaterna personligen har konferensen betytt mycket.

– Det har varit jätte intressant att samtidigt få ha så många duktiga föredragshållare i ett och samma ämne. Man har vänt och vridit på frågorna från alla vinklar. Det har gett mig insikt i vart vi är på väg i framtiden. Vad våra nya utmaningar kommer att ligga i, betonar Angelica Agerborn.

– Det var tre väldigt intressanta dagar. Det är inte så ofta som jag ger mig själv tiden att djupdyka i ett ämne. Att kunna göra det inför större förändringar på marknaden är väldigt bra, både för min egen utveckling och för min arbetsgivare, säger Magnus Larsson.

För Terhi Hagnäs, som jobbar som aktuarie och analytiker, är det viktigt att hålla sig uppdaterad på den tekniska utvecklingen inom fordons- och transportområdet:

– Då kan man bättre uppskatta hurdana risker vi som försäkringsbolag har i framtiden.


Bra att kunna jämföra idéer och lösningar på nordisk basis
 

Vad betyder det då att ha just ett nordiskt stipendiatutbyte?

Magnus Larsson pekar på att det är bra att kunna jämföra våra idéer och lösningar med våra nordiska grannars:

– Vi påverkas av EU och av dess regelverk. Storleksmässigt är det dessutom en greppbar samling att utbyta erfarenheter med. Eftersom vi har en hög rörlighet av människor mellan våra länder, tror jag detta samarbete behövs mer än någonsin.

Johan Granholm anser att det är mycket viktigt att byta erfarenheter, eftersom alla nordiska länder har mer eller mindre samma utmaningar framför sig.

Terhi Hagnäs tycker också att det är mycket viktigt att byta erfarenheter:

– I Norden har vi har mer eller mindre samma utmaningar framför oss. Ingen kan ju veta vad som kommer att hända i framtiden, men vi kan alltid lära oss någonting av varandra. Jag är nöjd att vi hade tid under konferensen att ha diskussioner och byta erfarenheter, betonar hon.

Angelica Agerborn har en lite annan vinkling:

– Någonstans hade jag en bild att vi i Norden stod inför ganska lika förutsättningar, men det gör vi absolut inte när det gäller vägars skick och utformning, väderförhållanden och hur mycket vi brukar transporter på våra vägar. Varje land har sina unika fördelar och utmaningar, men vi har kunnat dra nytta av varandras erfarenheter.
 

F.v.  Terhi Hagnäs, aktuarie och analytiker, If Skadeförsäkring; Johan Granholm, produktutvecklare/specialist motor, Dina Försäkring AB; Magnus Larsson, produktansvarig motor, Dina Försäkring AB; Angelica Agerborn, produktspecialist/underwriter motor, Länsförsäkringar Skaraborg

 

Redaktör: Carl-Henrik Knutsson, Svenska Försäkringsföreningen och chefredaktör på Nordisk Försäkringstidskrift, nft.nu