Hem-, villa- och fritidshusförsäkring

Den självklara mötesplatsen inom hem-, villa och fritidshusförsäkring!
Under en heldag diskuterar vi var branschen står i klimatfrågan, värdeutveckling på smycken, Samverkan mot brott och dess inverkan på minskad brottslighet, det digitaliserade hemmet och sociala mediers inverkan på försäkringsbolagen. Vi kommer även få lyssna till en representant från UD som presenterar UD:s roll, vad de gör och vilket ansvar de har. Seminariet avslutas med en paneldiskussion med representanter från branschen som kommer diskutera dagens ämnen. Seminariet riktar sig till bland andra skadereglerare, produktutvecklare, jurister, besiktningsmän och byggtekniker m.fl.


Exempel på medverkande från vänster: Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa, Staffan Moberg, jurist, Svensk Försäkring, Peter Stark, jurist, konsumenternas Försäkringsbyrå, Pia Lindström, vice VD, SSF Stöldskyddsföreningen, Patric Nilsson, departementssekreterare, Utrikesdepartementet och Jenny Rudslätt, produktspecialist, If


Program

09.00 – 09.10
Inledning
Moderator: Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa

09.10 – 09.50
Klimatförändringar och försäkring
Hur påverkas försäkringsbranschen av klimatförändringarna? Vad kan vi förvänta oss nu och i framtiden? Kommer vi kunna erbjuda försäkringar? Vad är försäkringsbranschens gemensamma ståndpunkt om vad som behöver göras och hur arbetar Svensk Försäkring med klimatfrågan. Presentation av den Klimatrapport som försäkringsbranschen ställt sig bakom.
Staffan Moberg, jurist, Svensk Försäkring

09.50 – 10.30
Reseförsäkring – vad hjälper UD till med?
En presentation om UD:s arbete, vad de gör och vilket ansvar de har? När och hur avråder UD från resmål och vad ligger till grund för dessa beslut? Hur kommunicerar de ut sitt budskap?
Patric Nilsson, departementssekreterare, Utrikesdepartementet

10.30 – 10.50 Paus

10.50 – 11.20
Sociala risker i urbana samhällen
En presentation av förändringsprocesser i samhället som leder till social utsatthet, minskad kollektiv förmåga och lägre lokalsamhällestillit.
Per-Olof Hallin, professor kulturgeografi, Malmö Högskola

11.20 – 12.10
Vilken inverkan har Grannsamverkan mot brott och vad innebär det? ​
Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottslighet. Grannsamverkan är den enda utvärderade metod som bevisligen ger effekt och minskar risken för brott med upp till 26 %. Hur startades Grannsamverkan och vad innebär det?  Vad gör att Grannsamverkan minskar vardagsbrottsligheten? Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation som verkar för att skapa ett tryggare boende och består bl. a. av Stöldskyddsföreningen, Polisen, försäkringsbolagen, Brå m.fl. 
Pia Lindström, vice VD, SSF Stöldskyddsföreningen och Lars-Göran Strid, kommunpolis, Stockholm SYD- Haninge/Nynäshamn lokalpolisområde

12.10 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45
Smycken - trender, värdeutveckling, utländska smycken
Vilka trender ser man avseende smycken och hur ser värdeutvecklingen ut Information om ”vardagsguld” och utländskt guld.
Carolina Tuur, Av Sveriges Handelskamrar utsedd värderingsman, Kurt Ribbhagen AB

13.45 – 14.15
Det digitaliserade hemmet 
Utvecklingen inom vitvaror, teknik, larm m.m. 
Jonas Råsmar, Product Manager & Team Leader Home Appliances, Samsung Electronics Nordic AB

14.15 – 14.35 Paus

14.35 – 15.05
Sociala medier – hur påverkas försäkringsbolagen? 
Kommentarer i sociala medier påverkar försäkringsbolagen i olika avseenden. Ofta genom att missnöje sprids och bolagen har sällan möjlighet att kommentera med fakta innan det har fått stor spridning. Hur ska försäkringsbolagen förhålla sig till sociala medier? Vad ska de vara observanta på?
Sara Tidholm, Junior Consulant Marketing Communications, Prime Public Relations i Sverige AB

15.05 – 15.50
Paneldiskussion
Panelen kommer att diskutera dagens ämnen ur både försäkringsbolagens och konsumenternas synvinkel.

Medverkande
Staffan Moberg, jurist, Svensk Försäkring - Leder paneldiskussionen
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Ulrika Etsare, Produktspecialist Boendeförsäkring, Länsförsäkringar AB
Peter Ek, gruppchef sakgruppen produktutveckling risk, Folksam
Jenny Rudslätt, produktspecialist, If
Peter Stark, jurist, Konsumenternas försäkringsbyrå

15.50 – 16.00
Avslutning
Moderator: Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa