Brexit

Brexit och dess konsekvenser: Vad händer nu och hur ska vi förbereda oss?


Frukostmötet för dig som är personlig medlem och har ett intresse av att få ingående information och kunskap om Brexit och dess konsekvenser för EU och Sverige.

Britterna röstade för att lämna EU och nu påbörjas den segdragna processen då Storbritannien ska ansöka om skilsmässa från Bryssel. Vilka konsekvenser får det för det framtida EU, Sverige och hur kommer Brexit att påverka oss?  Hur kan det framtida Europa se ut när en av EU:s drivande länder nu har bestämt sig för att stå utanför unionen.

Under föredraget går EU-experten Rickard Ydrenäs från Ydrenas Communications genom hur EU och Sverige kan påverkas av Brexit.


Under föredrag kommer följande delar att beröras
 

  • State of play i EU kring Brexit - vad händer nu och under hösten?
  • Vad betyder Brexit för EU och Sverige på kort och lång sikt?
  • Beskrivning av den rättsliga processen, skilsmässoprocessen
  • Genomgång av politiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenser av Brexit
  • Framtida relationer mellan EU och Storbritannien
  • Frågor och svar - Rickard ger svar på de vanligaste frågorna som ställs kring Brexit.
  • Checklista - så kan vi förbereda oss. Vilka risker och möjligheter finns med Brexit? Vilka frågeställningar behöver vi ställa oss?

 

Om föredragshållaren


Rickard Ydrenäs har stor sakkunskap om EU:s lagstiftningsprocesser och är specialiserad på EU-reglering av finansiella tjänster, bank, fond, pension & försäkring. Han blev nyligen utnämnd till ledamot av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens, Eiopas, intressentgrupp för försäkring och återförsäkring, ”EIOPA Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG)”

Han har en bred bakgrund inom politik och kommunikation i Sverige och på Europeisk nivå. Han har bland annat varit politisk rådgivare i Europa-parlamentets Ekonomiutskott åt Folkpartiets ledamot Olle Schmidt.

 

Välkommen!