Personskadeseminariet

Mötesplatsen för alla som arbetar med personskador!

 

I september är det återigen dags för årets Personskadeseminarium där du får lyssna till kunniga och intressanta medverkande från försäkringsbranschen samt personer med koppling till branschen. Seminariet leds av Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf. Under hela dagen kommer du som deltagare att ha möjlighet att vara med i diskussionerna genom att såväl ställa som besvara frågor interaktivt. Välkommen till detta seminarium där du får goda möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling!
 

Målgrupp

Alla som arbetar med personskador inom trafik, sjuk- och olycksfall, patientskador, arbetsskador m.m.

 

Program

 

09.00 – 09.10

Inledning

Moderator: Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf


09.10 – 09.30

Skador i sjukvård

Antalet anmälningar till Löf om skador i sjuk- och tandvård ökar. Vad beror denna ökning på och vad kan försäkringsbolagen göra?
Pelle Gustafsson, chefläkare, Löf

09.30 – 10.10

Bedrägligt beteende eller okunskap?

Länsförsäkringar har ett pågående arbete med att se över våra gamla livräntor och även skapa hållbara rutiner framåt. Under arbetet granskas även oklara försäkringsfall och försäkringsbedrägerier. Hur har de agerat när bedrägerier upptäcks och vilka erfarenheter har man dragit av granskningen.
Ann Hassel Tano, utredningschef, Länsförsäkringar AB

10.10 -10.40

Aktuella rättsfall

En genomgång av relevanta rättsfall.
Lena Mariani, försäkringsjurist, Folksam

10.40 – 10.45

Interaktiva frågor


10.45 – 11.05

Paus


11.05 – 12.05

Skador i trafiken

11.05 – 11.35 

Skadade cyklister, en utmaning!

Personskador till följd av biltrafik minskar med de allt säkrare bilarna. Men för de oskyddade trafikanterna har skadorna inte minskat. Bland annat har personskador till följd av cykelolyckor ökat kraftigt. Vad beror denna trend på? Lyssna på ett spännande föredrag om detta.
Iréne Isaksson-Hellman, trafikforskare, If Skadeförsäkring AB

11.35 – 12.05

Bilarnas ökade säkerhet

Personskador till följd av trafikolyckor med bil har minskat. Hur utvecklas bilbranschen för att öka säkerheten i sina bilar? Vilka säkerhetsanordningar för bilens förare och medpassagerare finns det och hur ser säkerheten ut för andra trafikanter?
Magdalena Lindman, Technical Expert Traffic Safety Data Analysis, Volvo Car Corporation

12.05 – 12.15

Personskadekommittén

Kort presentation om Personskadekommittén, aktuella frågor och framtidsvisioner.
Jenny Grimstig, personskadechef, If och ordförande i Personskadekommittén

12.15 – 12.45

Bortre tidsgränsen sjukförsäkringen

Den 1 februari 2016 avskaffades den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Hur har det påverkat Försäkringskassans arbete? Har arbetssättet ändrats och ser de några nya trender?
Michael Boman, partnerstrateg, Försäkringskassan

12.45 – 12.50 

Interaktiva frågor


12.50 – 13.50

Lunch 


13.50 – 14.20 

Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

Den 1 januari 2016 infördes en ny lagstiftning gällande tvistlösningar. Hur ser det ut nu efter att den nya lagstiftningen trätt ikraft?
Ingela Aldrin, kanslichef, Svensk försäkrings nämnder
Peter Rigling, kanslichef, Trafikskadenämnden

14.20 – 14.25

Interaktiva frågor


14.25 – 14.45

Paus


14.45 – 15.05

Leder tidiga utredningar av sjukskrivna till ökad återgång i arbete?

Huvudresultatet i rapporten ”Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna” är att Försäkringskassans utredningar inte förkortar sjukskrivningarna och ökar återgången i arbete. Tvärtom så minskar återgången i arbete när Försäkringskassan genomför utredningar tidigt i sjukfallen. Vilka faktorer är det som kan förkorta sjukskrivningar och kan försäkringsbranschen göra något för att påverka detta?
Pathric Hägglund, forskare i nationalekonomi, Riksrevisionen

15.05 – 15.50

Paneldiskussion

Medicinska rådgivare med olika specialiteter diskutera sin syn på smärta. Skiljer sig synen på smärta mellan olika specialiteter?

Medverkande
Sten Fredrikson, professor/överläkare i neurologi, Karolinska universitetssjukhuset
Claes Martin, överläkare processledare neurologi, Danderyds sjukhus
Lennart Leijon, överläkare, Norra Stockholms Psykiatri S.t Görans sjukhus
Torbjörn Vedung, överläkare handkirurgi, Akademiska Sjukhuset

15.50 – 16.00

Avslutning

Moderator: Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf

 

Välkommen!