Bilskadeseminariet | Svenska Försäkringsföreningen

Bilskadeseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med motorfordonsförsäkring!

 


Just nu händer mycket kring motorfordonsförsäkring. I år har vi tillsammans med programgruppen lyckats fånga in några av de mest intressanta områdena. Vi vågar lova att årets seminarium kommer att bli något alldeles extra! 

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutvecklare eller som har ett allmänt intresse i dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring.  

 

Program

 

09.00 – 09.10 

Inledning av moderatorer

Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak och Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

09.10 – 09.30 

Hur använder bolagen ny information från utrustning i bilar – och hur ser framtiden ut?

Idag möjliggörs informationsinhämtning på många olika sätt. T ex från svarta lådor som registrerar krockkrafter, hastighet, var och när du kör, inbromsningar och accelerationer. Det finns numera även kameror som kan monteras i efterhand som filmar vad som händer utanför bilen. Framöver kommer datamängden öka då vi går mot alltfler uppkopplade bilar och automatiserade fordon. Vilka data kommer vara tillgängliga och hur kan vi använda informationen?
Anders Kullgren, chef, Folksam Forskning 

09.30 – 10.00 

Utredningen om självkörande fordon

Det har tillsatts en utredning som fram till november 2017 ska analysera förutsättningarna för att möjliggöra en introduktion av förarstödjande teknik och självkörande fordon, utifrån ett regelperspektiv. Några frågor gäller om det behövs förändringar i produktansvarslagen och trafikskadelagen till följd av utvecklingen av autonoma bilar. Data och integritetsskydd är andra viktiga frågor.
Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör, Statens väg- och transportforskningsinstitut

10.00 – 10.40 

Trender på stöldfronten - och hur kan försäkringsbolagen motverka en negativ utveckling?

Skadekostnaden för bilstölder och stölder av delar ökar och det sker snabba förändringar i stöldligornas metoder och vilka objekt och bilmodeller som är utsatta. Spårsändare och märk-DNA är några av de åtgärder som används för att hejda utvecklingen. Vilken effekt har märk-DNA haft på kort sikt och vilka åtgärder krävs från olika instanser för att DNA-märkning ska ha effekt på lång sikt? Hur påverkar DNA-märkningen processen vid reparation?
Britt-Marie Stafhammar, affärsutvecklare, If Skadeförsäkring AB

10.40 – 10.45  

Interaktiva frågor 
 


10.45 – 11.05

Paus 11.05 – 11.35 

Alternativ tvistlösningsnämnd

För att stärka konsumentens ställning inom EU har två lagstiftningsakter tagits som reglerar tvistlösning utanför domstol. Ett direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och en förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister. För att Sverige skall uppfylla de krav som ställs enligt dessa lagstiftningsakter har vår lagstiftning och våra regelverk kring alternativ tvistelösning behövt modifieras i olika avseenden. En översiktlig genomlysning kommer ges av hur befintliga alternativa tvistelösningsnämnder, såsom ARN, påverkas. Även hur försäkringsbolagens verksamhet påverkas kommer att belysas. Vad innebär det för oss i branschen och för vårt arbetssätt i praktiken? Är det skillnad på en nämnds arbete beroende på om det rör en sak- eller personskada? Krav på kompetens hos nämndsledamöterna? Kommer de oberoende tvistlösningsnämnderna att ersätta de enskilda bolagens överprövningsorgan? 
Elisabet Friman Lilliehorn, försäkringsjurist, Juridik Sak, Folksam 

11.35 – 12.05 

Opartiska värderingar

Handelskammaren förmedlar kontakt med kunniga och objektiva besiktnings- och värderingsmän som har lång erfarenhet inom sina områden till kunder som vill få sin skadade bil värderad. Hur går arbetet på Handelskammaren till och hur kan det hjälpa försäkringsbranschen?
Anders Franck, Sveriges Handelskamrar

12.05 – 12.35 

Trafikmål i domstol

Lyssna till ett föredrag om hur en advokat arbetar med trafikmål. Hur går det till och hur döms fordons- och försäkringsrelaterade tvister i rätten? Nya rättsfall?
Kent Sooaru, advokat, Advokatfirman Kent Sooaru

12.35 – 12.40

Interaktiva frågor 
 


12.40 – 13.30

Lunch13.30 – 14.00 

MYSBY-studien

MYSBY är ett system och en databas för att förse Cabas kalkylsystem med relevanta reparationstider på bilmärke/modell nivå. Med jämna mellanrum görs en ny tidsstudie för att uppdatera databasen med nya material och metoder. Tidsstudierna görs i olika miljöer under en lång period och på olika åldrar på bilar för att få en så verklig bild av arbetet som möjligt. Få en presentation av studien som kommer bli klar under hösten 2016. 
Lars Carlsson, bilteknisk chef, Folksam

14.00 – 14.30 

Säkra skadereperationer, hur kan de fristående verkstäderna säkerställa kvaliteten i skadereperationerna samt följa försäkringsbolagens och biltillverkarnas krav?

Hur ska man som fristående säkerställa kvaliteten på reperationer och hur mäts kvaliteten? Gemensamma utbildningar? Finns det en åtgärdsplan utifrån resultatet i tidigare undersökningar? Hur förhåller sig generalagenterna till de fristående verkstäderna?
Bo Ericsson, VD, SFVF Sveriges Fordonsverkstäders Förening 
Johan Pettersson, Field Manager Body & Paint, Toyota Sweden AB

14.30 – 14.35

Interaktiva frågor
 


14.35 – 14.50

Paus


 
14.50 – 15.10 

Polisens trafikmålsanteckningar 

Hur ser Polisens arbete med trafikmålsanteckningar ut? Vad finns det för rutiner? Varför uttalar sig Polisen ibland i skuld- och vållandefrågan? Får de poliser som sysslar med trafikmålsanteckningar någon speciell utbildning i detta eller förväntar man sig att alla poliser i tjänst ska kunna göra detta? Praktiska fall?
Hans Nilsson, kommissarie, Trafikpolisen Region Stockholm

15.10 – 15.50 

Skada i följd av trafik, ser vi en ändring av domstolspraxis?

Under våren 2016 har för branschen två viktiga och intressanta domar fastställts. Den ena är från Svea Hovrätt, T347-15 och gäller bilen som efter en anlagd brand i denna ”hoppade in i en skolbyggnad i Göteborg” pga av kortslutning i startmotorn och därefter antände byggnaden. Den andra domen är från HD, T 6198-14 och gäller en mobilkran som under arbete välter över en lagerbyggnad. Bägge domstolarna anser att ingen av dessa skador kan anses vara i följd av trafik, vilket är en förändring jämfört med tidigare då tolkningen varit vidare. En annan mycket viktig händelse som vi alla väntar oss besked om är vad som orsakade den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. I skrivande stund är dock inte förundersökningen avslutad. Om förundersökningen hinner bli klar innan seminariet kommer naturligtvis också denna beröras.  
Redogör för rättsfallen gör Sonja Dyrhage, försäkringsjurist, If skadeförsäkring

Under denna programpunkt kommer vi också att få lyssna på en paneldiskussion bestående av branschspecialister som kommer att ge sina tolkningar av de fastställda domarna och sin syn på om vi nu kan se en bestående förändring av praxis.

Panel:

Marie Bengtsson, trafikskadespecialist, Trygg-Hansa
Liza Almqvist, skadespecialist Motor, Gjensidige
Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak
Claes Nelander, skadespecialist, If skadeförsäkring

Paneldiskussionen leds av Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

15.50 – 16.00

Avslutning av moderatorer

Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak och Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

 

Patricia Seidel Garpedal Per Kassmyr