Juridikseminariet - det senaste inom juridik och tillsyn! | Svenska Försäkringsföreningen

Juridikseminariet - det senaste inom juridik och tillsyn!

En dag där du får det senaste inom juridik och tillsyn för försäkringsbolagen!


Försäkringsbranschen står inför en rad utmaningar inom försäkringsreglering. Genom juridikseminariet belyses ett antal aktuella regelverk, utredningar och olika juridiska frågor av betydelse för försäkringsbranschen. 

Seminariet riktar sig till jurister eller andra anställda på försäkringsföretag, myndigheter eller på andra försäkringsrelaterade arbetsplatser som har intresse för regleringsfrågor inom såväl liv- som sakförsäkringsbranschen.
 


Program

09.00 - 09.10

Inledning av moderator

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring


09.10 - 09.50

Kontraheringsplikten

Vad föreslår regeringens utredning? Och hur ser ett försäkringsföretag på utredarens förslag och bedömningar? 
Mats Holmqvist, kansliråd, Justitiedepartementet
Jenny Ericsson Paul, riskspecialist Sjuk- och Olycksfall, Trygg Hansa

09.50 - 10.30

VD:s roll i försäkringsföretag – en konsekvensanalys av två förslag för genomförandet av Solvens II, samt en expertkommentar från försäkringsbranschen.

Alexander Besher, universitetsadjunkt i civilrätt vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet  
Lars Bergendal, Senior advisor/kanslichef Thulestiftelsen på Skandia, Skandia


10.30 – 11.00

Hur vill EU-kommissionen utveckla finansiella tjänster för konsumenter?

Kommissionen publicerade i december 2015 en grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. Vilka är kommissionens planer och vilka förslag blir verklighet? Och vad tycker olika röster – branschen, konsumenterna, Sveriges riksdag - i debatten? 
Lena Friman-Blomgren, jurist, Svensk Försäkring
 


11.00 – 11.15

Paus 11.15 - 12.15

EU:s försäkringsdistributionsdirektiv IDD 

Samtliga distributörer omfattas av det nya direktivet, inklusive försäkringsföretagens och deras egna anställda. Särskilda krav ställs på försäkringsbaserade investeringsprodukter. Direktivet innebär många nya och omfattande krav på försäkringsdistributionen.  Regler om provisionsbegränsningar utgör en nyhet. Vilka är de viktigaste nya reglerna? Hur arbetar branschen med att uppfylla regelverket? Hur ser Finansinspektionen på behovet av konsumentskydd vid distribution av försäkringar?  
Robert Karlsson, biträdande områdeschef konsumentskydd, Finansinspektionen
Maria Westerberg, Regulatory Affairs Manager, Folksam
Staffan Agélii, jurist, Svenska försäkringsförmedlares förening
 


12.15 – 13.15

Lunch 13.15 – 13.45 

Praktiska förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen

Datainspektionen har utfärdat en checklista för vilka åtgärder personuppgiftsansvariga behöver vidta inför att dataskyddsförordningen träder ikraft. Vad behöver försäkringsbolag, som hanterar enorma mängder känslig information, göra för att förbereda sig innan det nya regelverket börjar gälla våren 2018?
Anna Lööv, advokat, Kompass Advokat AB


13.45 – 14.30 

Bättre reglering – rättssäkra regelverk

Allt mer reglering för de finansiella företagen beslutas på EU-nivå. EU:s tillsynsmyndigheter, däribland EIOPA, har en diger regleringsagenda, inte minst på konsumentskyddsområdet. Hur säkrar alla aktörer att regleringen förblir rättssäker, dvs. tydlig och förutsägbar? 
Inledning av Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
Aino Bunge, chef för Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet 
Andrea Femrell, VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
 


14.30 – 14.50

Paus 14.50 – 15.20 

Aktuella rättsfall

Vi får en presentation av ett par rättsfall som är av central betydelse för försäkringsbranschen.
Det handlar dels om det s.k. EWMG-fallet som gäller gränsdragning försäkringsförmedlning/investeringsrådgivning, försäkringsförmedling/investeringsrådgivning, det s.k. Connecta-fallet som gäller försäkringsförmedling/bedräglig investeringsrådgivning som ligger i PT i HD.
Annette Ljungsholm, skadechef, Länsförsäkringar Sak


15.20 - 15.30

Moderator avslutar

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring