En digitaliserad försäkringsbransch IV | Svenska Försäkringsföreningen

En digitaliserad försäkringsbransch IV

En fristående fortsättning på SFF:s populära seminarium om hur försäkringsbranschen ska anpassa sig till den digitala utvecklingen!


Svenska Försäkringsföreningen bjuder för fjärde gången in till ett av våra mest populära seminarier om hur försäkringsbranschen ska anpassa sig till den digitala utvecklingen. Syftet med seminariet är att inspirera till dialog och reflektion över den digitala utvecklingen. Under dagen kommer att vi att få lyssna till föredrag som ur olika perspektiv lyfter framgångar och utmaningar och vad vi kan lära oss från andra branscher.

Seminariet riktar sig brett till alla som arbetar i försäkringsbranschen och är intresserade av att lära sig mer och inspireras av den digitala utvecklingen. Seminariet leds av Johannes Anderberg, Microsoft AB. 


Program

09.00 - 09.10

Inledning av moderator

Johannes Anderberg, Microsoft AB


09.10 - 09.50

Länsförsäkringars digitala transformation – allt påverkas

Susanne Bergh, Chef Internetavdelningen, Länsförsäkringar Bank AB

09.50 - 10.30

Digital innovation inom finansbranschen

Vad krävs för att utveckla nya lösningar som får konsumenterna att bättre förstå och kunna hantera sin privatekonomi? Med utgångspunkt i användarnas drömmar, deras konsumtionsmönster och andra drivkrafter har Dreams utvecklat en spar-app, som hjälper användarna att nå sina mål mycket snabbare genom att tänka till på sin konsumtion.
Henrik Rosvall, VD, Dreams
 


10.30 - 10.50

Paus10.50 - 11.30

Den digitala marknadsplatsen mellan privatpersoner

Lendify är en digital marknadsplats för lån mellan privatpersoner. I och med den tekniska utvecklingen minskar behovet av mellanhänder. Hur kan digitala lösningar och plattformar förändra branscher och utmana klassiska storbolag när makten går till privatpersonerna? Hur kan de klassiska bolagen samspela med P2P-företag och vilka lärdomar kan försäkringsbranschen ta av dessa digitala lösningar och plattformar?
Erika Eliasson, Chief Investor Relations Officer, Lendify
 


11.30 - 11.35

Bensträckare11.35 - 12.25

Den digitala utvecklingen kan vara en möjliggörare för att etablera en starkare och närmare relation med kunderna!

Som kundägt bolag välkomnar Folksam den digitala utvecklingen då de anser den kunna bidra till att utveckla mer relevanta värdeerbjudanden och kundmöten. Hur kan ett försäkringsbolag använda den digitala utvecklingen för att skapa största möjliga värde för kunderna? Hur påverkar utvecklingen aktuella affärsmodeller, vilken roll kommer försäkringsbolagen att spela i de nya digitala ekosystemen, hur påverkas regelverksfrågan och hur bygger Folksam fortsatt upp sin ”digitala läsförståelse”? Detta är några av de frågor som Folksam hanterar i arbetet med att möta kraven på morgondagens värdeerbjudanden i det - ”nya normala”. 
Johanna Gillberg, Affärsarkitekt, Folksam Partneraffär
 


12.25 - 13.30

Lunch13.30 - 14.10

The Digital Insurance Company - Hype or Real?

Eija Holmström, Senior Managing Partner, Gartner Consulting


14.10 - 14.50

Kan en app hjälpa kunden att hantera sitt lösöre?

Hur kan vi på bästa sätt samarbeta med startups för att uppnå digitalisering? Om en bankkund kan sköta nästan alla sina bankärenden via en app, skulle samma kund kunna sköta sin egen skadereglering i en försäkringsbunden app? Går vi mot en framtid där kunden allt mer uträttar sina skadeförsäkringsärenden via mobilen? Hur ser den globala digitaliseringen ut i stort?
Alfred Karlsten, VD, SafeStuff
 


14.50 - 15.10

Paus15.10 - 15.50

Framtidens bästa kundupplevelser – Skapa dig ett digitalt försprång

Hur kan man använda digitalisering för att bli mer kundorienterad? Kunderna är redan digitala, hur tar vi oss dit och hur skapar vi produkter som är kundorienterade?
Martin Ragnevad, VD, Daytona


15.50 - 16.00

Moderatorn avslutar 

Johannes Anderberg, Microsoft AB

 

Välkommen!