Brand- och inbrottsundersökningar - Vilken ny teknik finns för att avslöja bedrägeri?

med fallbeskrivningar


Skadeanmälningsprocessen från försäkringstagare – Skadereglerare - Utredare - Larmtjänst. När försäkringsärendet kräver en expertutredning och utredningsbevisen är oklara. Under frukostmötet kommer bland annat följande frågeställningar att tas upp.

Hur kan en utredare fastställa hur ett inbrott gick till, alternativt inte kunde gå till?
Vad är det i detaljerna som avslöjar ett brotts äkthet? Vilken ny teknik finns för att avslöja det ”perfekta” bedrägeriet?

Hur säkerställer man bevis i samband med oklara bränder eller bränder där man misstänker försäkringsbedrägerier Hur går de brandtekniska analyserna till?

Kom och ta del av en spännande presentation om Brand- och inbrottsundersökningar där verkliga fallbeskrivningar belyser verkligheten. 

Medverkande

Bosse Andersson, utredningsinspektör, Larmtjänst

 

Välkommen!