Tjänstepension och rådgivning

Aktuella utmaningar och nya möjligheter inom rådgivning

 

Försäkringsbranschen och rådgivarna står inför en rad utmaningar när det gäller rådgivning med ny lagstiftning, nya regelverk och digitalisering av rådgivning. Genom seminariet lyfter vi fram aktuella förändringar i regelverk, rättsfall och utmaningar för branschen med fokus på hur man kan förbereda sig. 

Seminariet riktar sig till rådgivare och specialister, t.ex. på försäkringsbolag, bank eller som förmedlare, som har intresse för hur branschen hanterar nya regelverk och utmaningar. 

Ta del av senaste nytt och missa inte möjligheten att nätverka och skapa verksamhetsnytta på SFF:s mötesplats för tjänstepensioner och rådgivning.

Målgrupp

Försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare, jurister, aktuarier med flera.
 

Moderatorer
 

   

Magnus Dahlgren
Advokat, Dahlgren & Partners
 


Charlotta Carlberg 
Chef Bolagsjuridik, Folksam

 

 

 

 

 

 

 

Program
 

09.00 - 09.10

Moderatorer hälsar välkommen och inleder seminariet


09.10 – 09.30 

Varför tar det sådan tid med regelgivning idag och aktuell status för de nya regelverken som snart börjar gälla

Statusuppdatering för aktuell lagstiftning som kommer påverka rådgivningsverksamheten. Vilka trender och regler kan och kommer vi se inom regelgivning/ -uppföljning och hur kan vi förbereda våra verksamheter för kommande nya regler på bästa sätt. 
Charlotta Carlberg, Chef Bolagsjuridik, Folksam

09.30 - 10.00

IDD- Var står vi nu?

IDD innehåller en rad utmaningar för försäkringsbranschen och trots att det snart ska börja tillämpas finns många olösta frågor för branschen att försöka hantera t.ex. om och hur tjänstepensioner ska omfattas. Vi går igenom aktuell status i arbetet med IDD från ett försäkringsbolagsperspektiv och blickar framåt; vad kan finansdepartementet förväntas presentera i det kommande lagförslaget?      
Marie Rosvall, Head of Group Regulatory Affairs, Skandia 

10.00 – 10.40

Avsaknad av ett tydligt regelverk och reglering för rådgivaren

Det finns en brist på en tydlighet och reglering i vad rådgivaren får och inte får göra.  Vad är till exempel tillåten sidoverksamhet? Var går gränsen för försäkringsförmedling? Täcker ansvarsförsäkringen rådgivningen? Vad gäller?
Magnus Dahlgren, Advokat, Dahlgren & Partners


10.40 - 11.00 Paus11.00 – 11.30

Digitalisering, nya kundbeteenden och kommande nya regelverk

Hör hur Max Mathiessen hanterar och ser på utmaningarna med nya regelverk, ändrade kundbeteenden och digitalisering. 
Eva Pantzar Waage, Chief Operating Officer, Max Mathiessen

11.30 – 12.10 

Vilka utmaningar och möjligheter finns för rådgivningen

Hur ser SFM på branschens utmaningar och möjligheter när det gäller tjänstepensioner och rådgivning. Vad ligger i fokus i SFM:s arbete
Karin Lindblad, VD, Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM)


12.10 – 13.10 Lunch13.10 – 13.40 

Vilka är de vanligaste frågeställningarna från pensionsspararna i pensionsfrågor?

Ta del av Min pensions lärdomar och slutsatser från deras kvalitativa undersökningar exempelvis vilka är de 5 vanligaste frågeställningarna i användar- och beteendeundersökningar? De belyser utifrån perspektivet vad efterfrågar användaren i pensionsfrågor.
Anders Lundström, VD Min Pension

13.40 - 14.10

Vad är oberoende rådgivning?

Var går gränsen mellan rådgivning och försäljning? Går det att skapa en definition av begreppet oberoende? Behövs en definition?
Patric Thomsson, Thomssons' Regulatory Advisory

14.10 – 14.40

Finansinspektionens syn på rådgivning

Ta del av Finansinspektionens syn på rådgivning och de senaste uppdateringarna gällande nya regler och regelefterlevnad.
Robert Karlsson, biträdande områdeschef konsumentskydd, Finansinspektionen

 


14.40 – 15.00 Paus15.00 – 15.50 

Hur kan vi hjälpa arbetsgivaren vid inköp av olika tjänstepensionslösningar?

Vilka utmaningar står arbetsgivarna inför vid upphandling av tjänstepensionslösningar?  Vad bör man tänka på vid implementering? Genomgång av lärdomar och fallgropar från några bolag, som nyligen handlat upp olika tjänstepensionsprodukter och lösningar.
Joakim Pilborg, Vice President Corporate Operations, Knowit AB 
Hans Eklund, Pensionskonsult, PRI Pensionsgaranti
 

15.50 – 16.00

Moderatorer avslutar och summerar