Diplomprogram för specialister och ledare

Ny möjlighet att delta i SFF:s mycket uppskattade diplomprogram!


Svenska Försäkringsföreningen genomför i vår åter det mycket uppskattade Diplomprogrammet för specialister och ledare. Tillsammans med våra föreläsare, som har mycket stor erfarenhet, kommer du att bredda din kunskap och få en djupare insikt i försäkringsvärldens olika delar. Förutom de fasta föreläsningarna, kommer du även att få möjlighet att träffa och nätverka med kollegor från flera av branschens företag. Som deltagare under de sammanlagt fyra kursdagarna, ger diplomprogrammet dig en helhetsbild över flertalet av försäkringsbranschens områden. 


"Svenska Försäkringsföreningens diplomprogram passar kanon in i en kunskapsdriven bransch där mycket händer. Självklart var alla nya kontakter också väldigt positivt."

- citat från deltagare våren 2016Syfte

Diplomprogrammet syftar till att ge dig en helhetsbild över grundläggande områden inom försäkring, samtidigt som du lägger grunden för ett framtida nätverk. Programmet utgör en bra grund för din fortsatta utveckling och karriär.
 

För vem?

Programmet vänder sig i första hand till dig som idag arbetar som specialist eller ledare och som önskar utvidga din kunskapsbas och ditt nätverk för vidare utveckling inom försäkringsbranschen.


Omfattning

Programmet omfattar 4 utbildningsdagar och är förlagda i block om 2 x 2 dagar.


"Passar även de som jobbat länge i branschen, för alla experter hade en ny infallsvinkel.”

- citat från deltagare 2014Kursens innehåll

 • Försäkringsmarknaden
 • Skadereglering
 • Underwriting
 • Återförsäkring
 • Företagsstyrning i försäkringsföretag 
 • Tillsyn och Finansinspektionen 
 • Försäkringsteknik
 • Solvens II
 • EU:s beslutsvägar och påverkansmöjligheter
 • Försäkringsjuridik
 • Redovisning och finansiell rapportering
 • Kapitalförvaltning  
 • Skatt
 • Liv- och sakförmedling
 • IT - Det digitala försäkringsbolaget 
 • Trender inom kundbehov, kundbeteenden och kundernas förväntningar


Ladda ner det detaljerade kursinnehållet här.
 


Diplomering

Kursen avslutas med utdelning av diplom för deltagande.
 

Anmälan

Du anmäler dig genom att logga in eller skapa ett nytt konto. Du gör detta genom att klicka på länken Anmälan till höger.
 
 

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97