Hem, villa och fritidshusförsäkring

Den självklara mötesplatsen för dig som arbetar med hem, villa och fritidshusförsäkring!


Under en heldag får du ta del av de mest högaktuella inom hem, villa och fritidshusförsäkring som bland annat ämnet vatten- och fuktskadors och dess utbredning. Rivs och renoveras det för mycket i förhållandet till skadans utbredning?

Ett annat intressant ämne seminariet belyser är den undersökningsplikt som ingår i köparens ansvar vid köp av såväl fastighet som bostadsrätt. 

Vi kommer även att ta del av hur Blocket.se arbetar med att förhindra att misstänkt stöldgods läggs ut till försäljning och Brottsoffermyndigheten berättar om varför man ska anmäla dessa brott till dem.

Detta är bara ett urval av allt seminariet kommer att täcka. Läs mer om programinnehållet nedan.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till bland andra skadereglerare, produktutvecklare, jurister, besiktningsmän och byggtekniker m.fl.

Moderator

Håkan Franzén, Produktexpert Hus-, Hem- och Båtförsäkring, Trygg-Hansa

 

Program
 

09.00 – 09.10

Inledning av moderator

 

09.10 – 09.45

Vad täcker en ”dolda fel försäkring”?

Som köpare har man alltid en undersökningsplikt vid köp av fristående fastighet eller bostadsrätt. Plikten innebär att köparen har ett ansvar att finna eventuella fel och brister innan köp. Men om upptäckten sker först efter köp, vad åligger då säljaren och ur påverkar det här försäkringsbolaget?
Maximilian Stea, Jur.kand, Gar-bo Försäkring AB

09.45 – 10.30

Vattenskada - säkra vatteninstallationer 

Hur ser regelverket ut som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador. Vilka regler gäller? 
Hampus Asp, Tekniker, Säker Vatten AB


10.30 – 10.50 Paus10.50 – 11.30

Kvalitén i utförda reparationer för fukt- och vattenskadesanering 

Klagomålen på utförda reparationskostnader ökar i takt med att allt fler husägare upptäcker fukt och vattenskador i sina hem.  Rivs det och renoveras för mycket i förhållande till vatten och fuktskadans utbredning? Får kunden rätt hjälp och utförs arbetet till rätt och rimlig kostnad?  
Robert Öhrner, Byggskadeexpert, Folksam

11.30 – 12.15

Brand- och inbrottsundersökningar med fallbeskrivningar

Skadeanmälansprocessen från försäkringstagare – Skadereglerare - Utredare - Larmtjänst.
Hur kan en utredare fastställa hur ett inbrott gick till, alternativt inte kunde gå till? Vad är det i detaljerna som avslöjar ett brotts äkthet? Vilken ny teknik finns för att avslöja det ”perfekta” bedrägeriet? Hur säkerställer man bevis i samband med oklara bränder eller bränder där man misstänker försäkringsbedrägerier? Hur går de brandtekniska analyserna till? 
Magnus Andersson, Utredare, Larmtjänst


12.15 – 13.15 Lunch13.15 – 13.45

Att sälja stöldgods - hur hanterar Blocket.se misstänkt försäljning av stöldgods?

Vilka årgärder vidtar blocket.se för att minska försäljning av misstänkt stöldgods. 
Thomas Bäcker, Head of Customer Security, Blocket

13.45 – 14.30

Brottsoffermyndighetens ersättningsregler till brottsoffer

Genomgång av brottsoffermyndighetens ersättningsregler i kombination med hemförsäkringens överfallsskydd. Varför och i vilket syfte ska man anmäla brott till brottsoffermyndigheten. Vad kan brottsoffersmyndigheten hjälpa brottsoffret med?
Anna Sundén Larsson, Brottsskadejurist, Brottsoffermyndigheten.


14.30 – 14.50 Paus14.50 – 15.20

Försäkringsskydd för nya svenskar

Vilka olika kategorier av nyanlända svenskar finns det och hur definieras dessa?
Vad menas egentligen med samordningsnummer och när får man ett giltigt personnummer.
Hur informera kommunerna sina ny kommuninvånare om försäkringsskydd och övrig medborgarnyttig information. 
Eva Bygren, Samhällsvägledare på Intro Stockholm, Socialförvaltningens enhet för nyanlända

 

15.20 – 15.50

Har vi uppnått den optimala gränsen för hur vi kommunicerar med våra kunder? 

Hur ska vi få våra kunder att förstå vad det är de köper och inte köper? Kan vi redan vid köptillfället tydliggöra avtalets villkor så att kunden förstår? Ta del av språkexpertens tips om hur man gör det krångliga lite enklare!
Helena Englund Hjalmarsson, VD, Språkkonsulterna

15.50 – 16.00

Avslutning och sammanfattning av moderator