Grundkurs - pension

För dig som är ny inom pensionsområdet eller vill lära dig mer om pensioner

Grundkursen ger en överblick över pensionsområdet, från bakgrunden till dagens pensionssystem till regelverk och försäkringar. Du får god förståelse för till exempel vilka olika pensionstyper som finns, möjligheterna till information och rådgivning, uttag av pension och hur pensioner förvaltas. Kursen ger också en inblick i pensionsmarknaden i stort.

 

För vem?
 

Kursen passar dig som är nyanställd inom pensionsområdet på ett försäkringsbolag eller hos en förmedlare. Den passar även dig som arbetar på angränsande stödfunktioner som IT, ekonomi, HR, administration etc och som vill ha en grundläggande överblick över området. Kursen är även lämplig för dig som arbetar med pension på bank, eller som har din huvuduppgift inom skadeförsäkring men vill ha grundläggande kunskap om pensioner.

 

Kursinnehåll
 

Dag I


9.00-10.30
Vad är pension?
Historik och bakgrund till dagens olika pensioner. Vi går igenom grundläggande begrepp och bakgrund till de olika pensionsavtalen:

  • Vad är pension och vilka olika pensioner finns det?
  • Varför blir pensionerna allt viktigare?
  • Vem ansvarar för de olika delarna?
  • Hur tjänar man in pension?

Stefan Pärsson, Svenska Försäkringsföreningen

10.30
Paus

10.45-12.00
Vilka försäkringar finns inom pensionsområdet?
Vi går igenom vilka försäkringar som finns kopplat till pension. Vad är till exempel premiebefrielse och efterlevandeskydd?
Lena Schelin, VD, Änke- och pupillkassan

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.30
Vilka olika förvaltningsformer finns?
Du får en grundläggande genomgång av traditionell försäkring, fondförsäkring och andra förvaltningsformer.
Lena Schelin, VD, Änke- och pupillkassan

14.30-15.00
Paus

15.00-16.00
Allmän pension
Vad ingår i den allmänna pensionen och vilka olika delar finns? Vad kan jag själv påverka? Hur beräknas den allmänna pensionen?

 

Dag II


9.00-12.00
Tjänstepension
Vi går igenom historik och bakgrund till de olika pensionsavtalen. Vad är tjänstepension och vem har det? Varför är tjänstepensionen så viktig? Hur tryggas pensionen?

Pension för kommunalt anställda
Vilka kommunala pensionsavtal finns, hur ser de ut och varför? Vi går igenom KAP-KL och AKAP-KL.

Pension för statligt anställda
Vilket avtal gäller för statligt anställda? Vi går igenom det statliga avtalet PA16.

Pension för privat anställda
Vilka avtal gäller för privata tjänstemän? Vi går igenom grundläggande begrepp som ITP och ITPK. Vad är det för skillnad på ITP1 och ITP2?

Föreläsare presenteras inom kort.

12.00-13.00
Lunch

13.00-14.00
Vad gör en rådgivare och en förmedlare?
Vad är rådgivarens och förmedlarens roll? Vilka olika tekniker och verktyg används inom rådgivningsområdet?

14.00-15.00
Hur stor blir pensionen?
Vilka informationsvägar, verktyg och hjälpmedel finns för att ta reda på pensionens storlek?
Niclas Berthilsson, Min Pension

15.00-ca 16.00
Sammanfattning av grundkursen
Vilka är de viktigaste områdena och hur kan jag få mer information?
Stefan Pärsson, Svenska Försäkringsföreningen

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97