Risk management i praktiken - för försäkringsbranschen

Kursen för dig som vill förstå grunderna i risk management


Risk management i praktiken och med inriktning mot försäkringsbranschen vänder sig till dig, som nyligen börjat eller kommer att arbeta med riskmanagement. Passar även för dig som inte arbetar med RM varje dag. Du vill förstå grunderna och känna till begreppet risk och hur man kan arbeta med det rent praktiskt, men även kunna tillämpa i praktiken.

Mål

Målet med kursen är att du skall få en grundläggande förståelse för vilka riskkategorier försäkringsbolagen står inför, och deras konsekvenser. Du skall vidare kunna analysera och kvantifiera risker, identifiera de grundläggande processerna och använda verktyg för riskhantering. Du skall även kunna ta fram nyckeltal till risker och deras riskkontroll och kunna beskriva ansvaret för riskhanteringen i hela företaget.

Upplägg

Kursen omfattar såväl riskmanagement i teorin, som praktiskt riskhantering. Del 1 är den teoretiska delen och omfattar kursdag 1. Del 2 handlar om att identifiera risker, vilka utmaningar som finns inom riskområdet och hur kan ett ramverk för riskhantering se ut.


Kursinnehåll


I.

 • Vad är risk?
 • Operativa riskkategorier
 • Riskhanteringsprocessen
 • Hur du skapa ett fungerande operativt riskramverk?
 • Risk-/ händelsedatabaser
 • Risk & Kontroll Självbedömning (RCSA)
 • Scenarioanalys
 • Riskindikatorer
 • Risk kultur och medvetenhet
 • Metriks
 • Riskaptit
   

II.

 • Identifiera och diskutera egna erfarenheter av operationella risker från olika bolag.
 • Aktuella utmaningar för finans- och försäkringsbranschen ur ett riskperspektiv
 • Cyberrisker
 • Conduct risk (produktutveckling, distribution, complaints handling etc)
 • Riskramverk – hur kan man bygga det?
 • Integrerat risk och compliance ramverk hur gör man det?

 

Kursledare

Ingvild Lexmark, Risk Officer, AIGHar du frågor? Kontakta mig.
 

Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91