Bilskadeseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med motorfordonsförsäkring!


Seminariet riktar sig till dig som arbetar med motorfordonsförsäkring som skadereglerare, tekniker, utredare, produktutveckling eller har ett allmänt intresse i dessa frågor. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör motorfordonsförsäkring.

 

Preliminärt program

9.00 – 9.10
Inledning
Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak 
Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

9.10 – 9.50
Numera manipuleras en modern bils stöldskyddssystem med hjälp av en mobiltelefon
Det finns många olika metoder som används för att manipulera bilars stöldskydd. Det enklaste sättet är att störa ut bilnyckels unika signal. Detta görs med en liten störningssändare som är något större än en tändsticksask. Ett annat sätt är att förövaren spelar in bilnyckels signal och signatur. Inspelningen görs med en enkel applikation som installeras i förövarens mobil. Vi kommer att få en genomgång av de metoder som är de mest ”populära” och ”framgångsrika” idag.
Torbjörn Serrander, Utredare, Larmtjänst  
Fredrik Lindstedt, Polisen 
 
9.50 – 10.30
Stöld av fordon som används för att begå brott
Under denna programpunkt kommer vi får veta mer om fordon som används för att begå brott, tex vid smash-and-grab-kupper.Med utgångspunkt i några aktuella fall kommer vi att få veta mer om tillvägagångssätt, vilka det är som begår brotten och vad brotten egentligen kostar försäkringsbolag och samhället. Samt hur man kan förhindra och förebygga denna typ av skador, som både orsakar stora kostnader och lidande för dem som drabbas.
Peter Sundman, Utredare, Larmtjänst   
Stefan Skotte, Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Sak AB

10.30 – 10.50
Paus

10.50 – 11.40 
Bildelsstölderna ökade med 73% under 2016 och någon minskning under 2017 ser vi inte. Vad kan vi göra?
De delar som ligorna framförallt är ute efter är navigationssystem, airbags och huvudstrålkastare och de märken som drabbas värst är BMW, Mercedes, Volvo och VW. Det man nu ser är att även Audidelar börjar också bli mer populära under 2017. If är med tanke på deras märkesförsäkringar det bolag som är värst drabbat och jobbar aktivt för att bryta denna trend tillsammans med andra aktörer. Under förra årets Bilskadeseminarium talade Britt Marie Stafhammar hur man från If arbetar skadeförebyggande med bla DNA-märkning. Under årets seminarium kommer Anders Lindstrand, utredningschef på If Sverige, att berätta mer om detta stora problem och om vi kan se något ”ljus i tunneln”. Vad styr tillgång och efterfrågan på bildelarna? Vart tar delarna vägen? Varifrån kommer reparationsobjekten som behöver delar och vart tar de ”färdigreparerade” bilarna sedan vägen? Samarbetet med polisen, tullen och övriga myndigheter - vad bör och kan vi kräva av dessa? Samarbetet mellan bolagen och Larmtjänst - kan vi bli bättre på att tillsammans motverka/minska detta problem? Är problemet med bildelsstölder unikt för Sverige? Hur ser det ut i övriga Norden och i Europa?   
Anders Lindstrand, Utredningschef, If Sverige 

11.40 – 12.10
Sammanfattning och frågestund med förmiddagens medverkande 
Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak 
Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

12.10 – 13.10
Lunch

13.10 – 13.50
Klarar människan verkligen av att hantera transportsystemet? Vilka konsekvenser får automation och åldrande för trafiksäkerheten?
Jan Andersson, Professor, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

13.50 – 14.30
ÅÖ-hubben digtal hantering av återkraven
Historiskt sett har långt över 100 000 ÅÖ-krav sänts per post mellan ÅÖ-bolagen varje år. För att hitta ett snabbare, billigare och även mer miljövänligt sätt att sända dessa krav påbörjades år 2013 en förstudie för att undersöka möjligheterna att sända dessa ÅÖ-krav digitalt istället. Under ledning av Svensk Försäkring har en digital lösning nu tagits fram – den så kallade ÅÖ-hubben – vilken enligt plan ska tas i bruk under juni månad 2017. Hur fungerar ÅÖ-hubben egentligen?
Camilla Algeroth von Thiele, Svensk Försäkring (ansvarig projektledare för förstudien samt deltagare i den nuvarande referensgruppen)
Liza Almqvist, Chef Skadestöd, Gjensidige (deltagare i referensgruppen samt medlem i ÅÖ-gruppen sedan  år 2009)

14.30 – 14.50
Paus

14.50 – 15.50
Volvoprojektet i Göteborg
Programpunkten är under utveckling.
Medverkande meddelas inom kort
  
15.50 – 16.00
Sammanfattning och avslutning 
Patricia Seidel Garpedal, chef Motor, Länsförsäkringar Sak 
Per Kassmyr, Senior Adviser, Motor Insurance

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98