Ekonomi- och skatteseminariet

- status efter implementeringen av nya regelverk

Ett seminarium som vänder sig till dig som arbetar som ekonom, controller eller som aktuarie inom försäkringsbranschen. Seminariet syftar till att lyfta relevanta frågeställningar inom ekonomi- och skatteområdet och få dem belysta ur olika synvinklar. Vi kommer att göra utblickar mot regelverksförändringar och de utmaningar som dessa medför för försäkringsbranschen. Moderator för seminariet är Henrik Sandberg, CFO, Länsförsäkringar AB.
 

Programinnehåll

 

  • Utmaningar och lärdomar efter den första Solvens II-rapporteringen?
  • Vad händer med rapporterna till Finansinspektionen?
  • Från chefsaktuarie till aktuariefunktion – hur har rollen förändrats?
  • Hur påverkar GDPR ekonomisystem och aktuariearbetet?
  • Vilken påverkan kommer IFRS 17 att ha?
  • Hur ser försäkringsindustrin ut i ett Europa efter Brexit – blir det fler eller färre jobb här?
  • Skatteutredningar och förslag – vad blir det av dem?

 

Fullständigt schema med tider och föreläsare publiceras i mitten av augusti.


Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97