Försäkringsprogram för ledare och specialister (Diplomprogrammet)

– en bra grund för din fortsatta utveckling och karriär"Svenska Försäkringsföreningens diplomprogram passar kanon in i en kunskapsdriven
bransch där mycket händer. Självklart var alla nya kontakter också väldigt positivt."

tidigare deltagare


I höst genomför SFF återigen det mycket uppskattade försäkringsrogrammet för specialister och ledare. Tillsammans med våra erfarna föreläsare kommer du att bredda din kunskap och få en djupare insikt i försäkringsvärldens olika delar. Förutom de fasta föreläsningarna kommer du även att få möjlighet att träffa och nätverka med kollegor från flera av branschens företag. Som deltagare under de sammanlagt fyra kursdagarna kommer programmet att ge dig en helhetsbild över flertalet av försäkringsbranschens områden. 


Syfte

Programmet ger dig en helhetsbild över grundläggande områden inom försäkring, samtidigt som du lägger grunden för ett framtida nätverk. Programmet utgör en bra grund för din fortsatta utveckling och karriär.
 

För vem?

Programmet vänder sig i första hand till dig som idag arbetar som specialist eller ledare och som vill utvidga din kunskapsbas och ditt nätverk för fortsatt utveckling inom försäkringsbranschen.


Upplägg

Programmet omfattar 4 utbildningsdagar och inleds med två dagar med en gemesam middag första kvällen. Därefter följer två separata utbildningsdagar med ungefär en månads mellanrum.

 Försäkringsprogrammets innehåll

 

Försäkringsmarknaden:
 

 • Försäkringens roll i samhället
 • Roller och aktörer

 

Processer:
 

 • Skadereglering
 • Underwriting
 • Återförsäkring 
 • Liv- och sakförmedling
 • Kapitalförvaltning

 

Regelverk:
 

 • ​Försäkringsjuridik
 • ​​Redovisning och finansiell rapportering
 • Skatt
 • Tillsyn

 

Framtid och omvärld:
 

 • IT - Det digitala försäkringsbolaget 
 • Trender inom kundbehov, kundbeteenden och kundernas förväntningar

 


Diplomering

Kursen avslutas med utdelning av diplom för deltagande.
 

Anmälan

Du anmäler dig genom att logga in eller skapa ett nytt konto. Du gör detta genom att klicka på länken Anmälan till höger.
 
 

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97