Djurförsäkring

– mötesplats inom djurförsäkringsområdet


Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med, eller funderar på att börja arbeta med, djurförsäkringsfrågor. Kursen tar bland annat upp de utmaningar som privata djursjukhus står inför, vad som efterfrågas och hur man tillmötesgår sina djurägare. Vi kommer också att få en inblick i behandlingsetik och behandlingsmoral vid djursjukvård. Slutligen tittar vi i spåkulan mot framtiden för djurförsäkring – vad kan vi förvänta oss och kan försäkringsbranschen förbereda sig redan nu? Efter föreläsningarna finns också möjlighet att stanna kvar för att mingla och diskutera med de andra deltagarna. Välkommen!

 

Program

 

9.00–9.10
Inledning  
Rebecka Troue, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

9.10–9.50
Skadekostnader 
Hur mycket är kunden beredd att lägga på behandlingskostnader för sitt djur? Finns det en gräns som vi redan nu har närmat oss? Hur har skadekostnaderna följt övrig kostnadsutveckling genom åren? Vilka skadekostnader är det framför allt som har ökat?

10.00–10.40
FirstVet - den digitala veterinärkliniken
För ett år sedan lanserade FirstVet sin digitala veterinärklinik, hur fungerar lösningen och hur samverkar den digitala veterinärkliniken med de fysiska? Är de konkurrenter eller kompletterar de varandra?
David Prien, VD FirstVet

10.40–11.00
Paus

11.00–11.45
Vilka utmaningar ser dagens privata djurkliniker?
Djursjukvården utvecklas i allt snabbare takt. På bara ett par år har den tekniska utvecklingen, diagnostiken och tillgängligheten ökat. Hur möter Evidencia den moderna och mer pålästa djurägarens behov? Vad efterfrågas och hur ser man på sikt till att utvecklas för att vara en konkurent in i framtiden?  
Mia RunnérusDjursjukhuschef , Evidensia Specialistdjursjukhuset Strömsholm
 

11.45–12.45
Lunch

12.45–13.00
Reflektion och diskussion
Odd Einar Bruem, Chef Djurförsäkring, Svedea

13.00–13.40
Dolda fel
Vem bär ansvarat för en defekt hund och vad är ett dolt fel? Har lagstiftningen ändrats? Har SKK:s syn på ett dolt fel ändrats? 
Agneta LönnChefsjurist, Svenska Kennelklubben

13.40–14.20
Etik och moral i arbetet som veterinär
En presentation om hur Sveriges Veterinärförbund (SVF) arbetar med behandlingsetik och behandlingsmoral vid djursjukvård. Vad ska man behandla? Gränsdragningsproblematik vid vård av i första hand smådjur som hund och katt. Vi får även en internationell utblick/jämförelse om vården av sällskapsdjur i exempelvis Europa. 
Johan Beck-Friis, leg veterinär, Sveriges Veterinärförbund

14.20–14.45
Paus

14.45–15.30
Framtidens djursförsäkring 
Hur kan djurförsäkringsbranchen vara med och leda utvecklingen? Hur ser framtidens djurförsäkring ut? 
Odd Einar Bruem, Chef Djurförsäkring, Svedea

15.30–15.45
Sammfattning och avslutning
Odd Einar Bruem, Chef Djurförsäkring, Svedea

15.45–16.45
Möjlighet till mingel och nätverkande
Enklare tilltugg och alkholfri dryck serveras

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98