Hur möter vi framtidens kunder?

 

Program

9.00–9.10
Moderator hälsar välkommen
Anna-Karin Baltzari Danfors, VD, Konsumenternas Försäkringsbyrå

9.10–9.50
Lagar och regler inom EU/Sverige avseende telefonförsäljning
Följer vi alltid lagen vid vår försäljning via telefon?
Tina kommer att ge exempel på olika situationer, men även beskriva framtidens kunder via telefon.
Tina Wahlroth, VD, Kontakta

9.50–10.30
Kontraheringsplikten
Hur ser de tre rekommendationerna ut från Svensk Försäkring? 
Marie Hosinsky, Ekonom, Svensk Försäkring

10.30–10.50
Paus

10.50–11.30
Kunden – en ovärderlig källa till kunskap nu och i framtiden
Jannora och Carina tar tillvara på all kunskap som kunderna delar med sig av. De berättar hur de har valt att hantera klagomål i vardagen genom att förhålla sig till gällande riktlinjer i branschen med fokus på kundernas upplevelser. De berättar vidare hur de tillsammans med andra bolag samverkar för kundernas bäst.
Carina Moss, Klagomålsansvarig, SEB Pension & Försäkring
Jannora Westerlund, Klagomålsansvarig, SPP

11.30–12.10
Hur definierar vi  mångfald?
Begreppet mångfald stöter vi på nästan överallt. Alla företag med självaktning använder det i så väl sin företagsbeskrivning som i sina handlingsplaner. Men vad betyder det mångfald i det stora sammanhanget? 
Barakat Ghebrehawariat,VD, Demokrateam

12.10–12.20
Sammanfattning och reflektion av förmiddagen 
Anna-Karin Baltzari Danfors, VD, Konsumenteras Försäkringsbyrå

12.20–13.20
Lunch

13.20–14.00
Vart är kunden på väg?
Det är fortfarande i mötet med kunden som relationer byggs. Men kundmötet skiftar karaktär i en värld där kunden har informationsövertaget och valmöjligheterna är många.Morgondagens kunder ställer helt nya krav på delaktighet, tillgänglighet och service. Förmågan att hantera den förändringen är avgörande för framtidens kundupplevelse.Vart är då kunden på väg? Vilka trender kan vi se redan idag? Vilka blir konsekvenserna för försäkringsbolag som vill stärka sina kundrelationer? Och inte minst – hur resonerar andra företag? Under inspirerande ledning av Ralf rätar vi ut frågetecknen.
Ralf Blomqvist, seniorkonsult och partner, Main Dialog AB

14.00–14.40
Ångerrätt
Vad säger egentligen lagen om ångerätt och hur upplyser vi våra kunder utifrån vår informationsskyldighet, vid exempel telefonförsäljning kontra försäljning över disk? 
Medverkande meddelas inom kort

14.40–15.00
Paus

15.00–15.40
Är nöjda kunder också lönsamma?
Kan man påvisa att nöjda kunder även ger en högre avkastning? 
Peter Ivert, Operativ Chef, Svenskt Kvalitetsindex


15.40–15.50
Avslutning och sammanfattning
Anna-Karin Baltzari Danfors, VD, Konsumenteras försäkringsbyrå

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98