Skriva tydliga villkor

– verktyg för begriplighet


Kan jag skriva ”du” i en villkorstext? Vad är en informativ rubrik? Hur mycket orkar egentligen en läsare läsa?

Att försäkringstagarna förstår försäkringsvillkoren är en förutsättning för att de ska kunna veta vad de köper. Tydliga villkor kan underlätta kundkommunikationen och skapa ökad affärsnytta, och när nya lagar träder i kraft under 2018 finns det också anledning att uppdatera och omarbeta olika texter. Under denna kurs går vi igenom vad som gör en text lättare eller svårare att läsa och ta till sig, med utgångspunkt i försäkringsbranschens villkorstexter. Du får konkreta tips och verktyg för att kunna arbeta med textens form och disposition, lär dig undvika vanliga fallgropar i ordval och meningsbyggnad, och kan efter kursen lättare hjälpa läsare att förstå vad villkoren egentligen innebär.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med villkor eller har kontakt med försäkringstagare på olika sätt – du kan till exempel vara jurist, produktutvecklare, kommunikatör eller skadereglerare.

Kursen bygger på praktiska övningar och gruppdiskussioner kring verkliga exempel, och du bidrar själv med någon text som du skulle vilja diskutera (eller flera texter). Det kan vara en ren villkorstext, eller en text som handlar om villkor på något annat sätt. Du behöver inte ha skrivit texten själv, utan kan ha arbetat med den eller kommit i kontakt med den i något annat sammanhang. Mejla dina texter till kursledare Anki Mattson på anki.mattson@sprakkonsulterna.se innan kursstart.
 

Kursinnehåll

  • Målgrupper för villkoren – vem ska läsa villkoren och vilka kunskaper har de?
  • Innehållet – vad ska finnas med? Hitta balansen mellan vad läsaren vill veta, vad du är skyldig att informera om och hur mycket läsaren egentligen orkar läsa
  • Disposition och textens form
  • Tips och verktyg för att göra villkorstexter lättare att läsa och förstå
  • Praktiska övningar och gruppdiskussioner kring olika frågeställningar och autentiska exempel

 

Kursledare

anki_mattson

Anki Mattson har varit verksam som språkkonsult i snart 20 år, och undervisar och bearbetar texter. Hon är specialiserad på juridiskt språk och har bland annat granskat och bearbetat lagar och förordningar på Regeringskansliet, villkorstexter på försäkringsbolag och hos offentliga aktörer, samt föreskrifter på ett flertal myndigheter. Anki är medförfattare till böckerna Juristens skrivhandbok (2013) och Uppdrag textgranskning, en bok om att förbättra andras texter (2017).

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98