Att driva och leda i förändring

– så tar du utvecklingsarbetet från vad till hur!

 

Bakgrund och syfte
Försäkringsbranschen står inför stora förändringar. Det kan vi göra genom att stärka kompetensen i att leda, utveckla och att skapa strukturer som anger riktningen för vår utveckling samtidigt som medarbetarna stimuleras till förändring. Vi behöver utveckla hållbara verksamheter som är värdeskapande och ett ledarskap som fungerar långsiktigt och genererar lönsamhet inifrån.

För vem?
Utbildningen syftar till att ge dig som chef eller ledare verktyg att driva och leda i förändring och att kunna ta utvecklingsarbetet från vad till hur. Utbildningens målsättning är att stärka såväl din som organisationens samlade genomförandekraft.

Innehåll och upplägg
Utbildningen ger dig en plattform för att framgångsrikt kunna driva och leda utveckling i praktiken. Som deltagare får du bland annat fördjupad kunskap om hur du arbetar med förändringsledning och organisationsutveckling. Vidare får du som deltagare också ta del av konkreta metoder och verktyg som kan bidra till strukturerad affärsutveckling, ökad innovationskraft och verklig affärsnytta. 

 

Dag 1: Att driva och leda förändring och utveckling i försäkringsbranschen

  • Hur du framgångsrikt driver och leder verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete.
  • Hur organisationen lyckas genomföra önskade förändringar i praktiken och hur du skapar förutsättningar för att frigöra den innovationskraft som organisationen så väl behöver.
  • Hur ansvarsområden ser ut i organisationen och hur roller och mandat designas för att främja flexibilitet.
  • Vi tittar på hur du säkrar att verksamheten har den kompetens och den organisation som behövs för att klara av att transformera och vidareutveckla verksamheten så att den står väl rustad inför framtiden.

 

 Dag 2: Att arbeta strukturerat med att ta utvecklingen från vad till hur

  • Ger dig konkreta verktyg, metoder och modeller som hjälper verksamheten att driva ett effektivt och framgångsrikt utvecklings- och förändringsarbete. När vi vet vad vi behöver göra så krävs också att vi har verktyg som kan ta oss från vad till hur
  • Hur du kan tillämpa väl beprövade metoder och verktyg för att säkra ett strukturerat och modernt utvecklings- och förändringsarbete.
  • Digitalisering som kraft och hur du skapar förutsättningar för att driva digital transformation.

 

Kursledare/Föreläsare

Maria Andersson är Senior Manager på Cordial. Hon har arbetat som rådgivare i 15 år med ett brett spektra av olika företag. Maria har specialiserat sig på att klargöra strategier i företag och att visa på de strukturella konsekvenserna av strategierna med hjälp av planering, prioritering och rätt utveckling för att lyckas med den önskade transformationen.

Anette Bohman är Specialized Manager på Cordial. Anette har lång erfarenhet inom affärsutveckling med tyngdpunkt på digitalisering och hjälper företag och verksamheter med sin digitala omvandlingsresa. Anette har mer än 15 års arbetslivserfarenhet från branscher som bland annat telecom och media och hon har genom åren arbetat både som konsult och i linjeroller. 

 


Har du frågor? Kontakta mig!
 

Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se