Bilskador – fördjupningskurs

Endagskurs för dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse kring skadehantering


Fördjupningskursen inom bilskador vänder sig till dig som arbetar som skadereglerare, skadechef eller besiktningsman och vill fördjupa dig inom området. Kursdagen fokuserar och går på djupet med frågor som berör skadehanteringen av bilskador. Du ges möjlighet att nätverka och diskutera specifika ärenden och rättsfall med såväl kursledare som dina kurskamrater.

 

Fullständigt kursprogram meddelas inom kort.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursledare

Liza Almqvist har 16 års branscherfarenhet som skadespecialist och utvecklande kvalitetsarbete inom motorskador, främst från Gjensidige och Trygg-Hansa.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98