Temadag Eftermiddag: Forskning, försäkring och framtiden

Preliminärt genomförandedatum

De senaste forskningsrönen inom försäkring och samverkan mellan näringsliv och akademi

Välkommen till Svenska Försäkringsföreningens heldag på temat forskning, försäkring och framtiden! Missa inte denna möjlighet att kostnadsfritt ta del av aktuell forskning och bekanta dig med några verksamma forskare från Stockholms och Linköpings universitet. Du får en uppdatering kring de senaste forskningsrönen inom olika områden av försäkring samt ta del av tankar kring hur näringsliv och akademi kan samarbeta.

Under dagen kan du välja att delta på antingen för- eller eftermiddagspasset, men du är också varmt välkommen att vara med hela dagen (kom i så fall ihåg att anmäla dig till båda passen!). Vi kommer att ge stort utrymme för frågor och diskussioner, så passa på att fördjupa dig i något av alla intressanta ämnen som presenteras. Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt med inriktning mot försäkringsrätt på Stockholms universitet, leder oss genom dagen.

13.00–13.30
Registrering med kaffe

13.30–14.00

Sammanfattning av förmiddagen och inledning av eftermiddagens program
Eftermiddagspasset inleds med tankar och slutsatser från förmiddagens program (läs mer och anmäl dig till förmiddagspasset här). Vi får även en introduktion till eftermiddagens program och forskningsprogrammet STORM.

Jessika van der Sluijs är professor i civilrätt med inriktning mot försäkringsrätt och dekanus vid juridiska fakulteten i Stockholm. Hon disputerade 2006 på avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring” och har sedan dess varit verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, där hon har fortsatt att bedriva försäkringsrättslig forskning.

14.00–16.00

Ömsesidiga försäkringsbolag som hybrida organisationer: Utmaningar och möjligheter
Hur hanterar och rättfärdigar ömsesidiga bolag, som i Sverige bara finns i försäkringsbranschen, sina två huvudprinciper: ömsesidig fördelning av överskott och demokratisk styrning? Den första principen förutsätter att bolagets överskott ska vara för den ömsesidiga nyttan. Den andra utgår från att varje kund också är ägare och därmed även delaktig i bolagens styrning.

Forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i dessa två principer och studerar hur de har tolkats och tillämpats inom olika svenska försäkringsbolag (Folksam och Skandia) under olika tidsperioder. Projekten som ligger till grund för presentationen ingår i ett större forskningsprogram som kallas STORM – syfte, styrning och reglering i olika organisationsformer. Programmet är bland annat finansierat av Folksam, Stockholms Universitet och Handelsbankens forskningsstiftelser.

Föreläsare:

Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, SCORE, Stockholms Universitet

Staffan Furusten, docent i företagsekonomi, SCORE, Stockholms Universitet 

Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, SCORE, Stockholms Universitet

Tiziana Sardiello, fil.dr. i sociologi, SCORE, Stockholms Universitet

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91