Återförsäkringsseminariet

– mötesplatsen för aktuella frågeställningar inom återförsäkringsområdet

Dagen ger dig en djupare förståelse för återförsäkring, återförsäkringsmarknaden och vilka tekniker som används. Seminariet belyser återförsäkring ur olika perspektiv, såväl kundens som mäklarens och återförsäkrarens. Vidare behandlas nya risker och efterföljande försäkringsproblematik vid exempelvis stora naturkatastrofer.  Vilka skador kan vi förvänta oss i framtiden med tanke på t.ex. ändrade mönster i klimatförändringarna.

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av återförsäkringsområdet och vill veta mer om aktuella frågeställningar. Du kommer i kontakt med återförsäkring på olika sätt i ditt arbete, exempelvis inom underwriting, skadearbete, riskhantering, försäkringsjuridik eller som förmedlare eller beställare.

Seminariet leds av moderator Tobias Andersson, VD, Guy Carpenter & Company AB.

Program

 

09.00 – 09.10

Seminariet öppnas

Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB

09.10 – 09.30

Varför återförsäkring och hur fungerar marknaden?

Återförsäkring har traditionellt varit ett sätt att sprida stora försäkringsrisker på många olika aktörer. Idag betraktas återförsäkring som en källa till kapital för försäkringsindustrin och kostnaden för återförsäkring mäts och jämförs med andra källor av kapital. Vem köper och säljer återförsäkring och hur fungerar den internationella återförsäkringsmarknaden? Hur ser historiken ut, varför återförsäkring?
Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB

09.30 – 10.15

Återförsäkring ur Länsförsäkringars perspektiv

Vilka behov av återförsäkring har Länsförsäkringar?
Hur hanterar Länsförsäkringar återförsäkring som en grupp av bolag?
Vad är viktigaste och vilka är det största utmaningarna?
Tor Mellbye, Chef / Manager, LF-Återförsäkring, LF Group Reinsurance

10.30 – 10.50

Paus

 

10.50 – 11.30

Förmedlarnas roll och betydelse vid modellering och analys

Under detta pass får du en inblick i hur man kvantifierar försäkringsbolagets risker och hur valet av optimal återförsäkring påverkas av bolagets vitt skilda intressenter. Föreläsarna kommer dessutom att gå igenom förmedlarens utförande av detta köp i praktiken och beskriva återförsäkringsmarknaden i stort.

11.30 – 12.10

Återförsäkranas roll och betydelse

Kapital och Nya risker.

12.10 – 12.20

Sammanfattning av förmiddagen

Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB

12.20 – 13.20

Lunch

 

13.20 – 14.00

Återförsäkringsskador

Hur hanteras skador när det osannolika händer, exempelvis vid stora naturkatastrofer och långa ansvarstider?

14.00 – 14.40

Nordiska Kärnforskningspoolen

Ett annorlunda, men viktigt och intressant exempel på hur återförsäkring bidrar till samhällsnyttan.

14.40 – 15.00

Paus

 

15.00 – 15.40

Ett klimat i ständig förändring

Vad händer i klimatfrågan och hur påverkar det vårt samhälle? Hur påverkar klimatet försäkringsindustrin och hur kan och bör vi agera inför framtidens klimat?
Johan Litsmark, Naturskadespecialist på Länsförsäkringar AB

15.40 – 16.00

Sammanfattning och avslutning

Tobias Andersson, Managing Director, Guy Carpenter & Company AB