Digitaliseringsseminariet | Svenska Försäkringsföreningen

Digitaliseringsseminariet

Hur kan försäkringsbranschen bli en vinnare på digitaliseringen?

En fristående fortsättning av SFF:s digitaliseringsseminarium som varje år har lockat många deltagare. Svenska Försäkringsföreningen bjuder återigen in till ett seminarium om hur försäkringsbranschen kan skapa affärsmöjligheter i den digitala utvecklingen. I år tar vi utgångspunkt i hur samhällstrender driver digitaliseringen och får lyssna till föredrag från företag som just nu driver den tekniska utvecklingen. Vi får även lyssna till ett flertal branschinnovatörer.

 

För vem?

Seminariet riktar sig brett till alla som arbetar i försäkringsbranschen och som är intresserade av att lära sig mer och inspireras av den digitala utvecklingen. Missa inte den unika möjligheten att lyssna till föredrag som kan stödja såväl din verksamhet som affär!

Program:

09.00 – 09.45
Inledning av moderator- Vad styr digitalisering?
Varför ska man digitalisera och för vem gör man det? Vad har hänt med de satsningar som gjorts? Vilka trender ser vi framöver? Vad tror vi om GAFA?
Johannes Anderberg, Microsoft

09.45 – 10.40
Nuläget inom försäkringsbranschen – var står vi idag?
Vad har vi gjort till skillnad mot liknande branscher? Är de satsningar som görs tillräckliga? Vad kan vi göra ytterligare?


10.40 – 11.00
Paus


11.00 – 12.00
Hur lyckas med digitala satsningar?
Digital utveckling i bank- och försäkringsbranschen - vad innebär det? Vilka är de vanliga fallgroparna och hur undviker man dem? Hur gör de bolag som lyckas?
Robin Silfverhielm, Chief Digital Officer, Skandia


12.00 – 13.00
Lunch


13.00 – 13.45
Prispressen av digital teknik
Prispress och krav från kunderna har drivit fram interna förändringar inom bolagen. Är det rimligt att försäkringsbolagen har den kostnadsmodellen som de har idag eller kommer de att tvingas anpassa sig ytterligare?
Andreas Broström, VD och grundare, Paydrive AB

13.45 – 14.15
Våga ändra affärsmodell
Hur har man lyckats skapa en affärsmodell utifrån digitaliseringskraven? Hur skapar man en affärsmodell utifrån digitaliseringskraven i stället för att bara anpassa befintlig affärsmodell?


14.15 – 14.30
Paus14.30 – 15.00
Nya affärsmöjligheter med nya aktörer på marknaden
Vilka nya aktörer uppstår som konkurrenter pga digitaliseringen? Vilka nya möjligheter uppstår?
Tomas Nelander, Head of Insurance Operations, Hedvig AB

15.00 – 16.00
Avslutning och sammanfattning av seminariet
Vikten av gemensamt samarbete mellan försäkrings- och bankbranschen för att kunna anpassa sig till nya krav från marknaden.
Matthew Argent, Grundare, Fintech

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97