Gruppförsäkringsseminariet | Svenska Försäkringsföreningen

Gruppförsäkringsseminariet

– mötesplatsen för dig som arbetar med gruppförsäkringar

Ett seminarium för dig som arbetar med gruppförsäkring – jurister, produktansvariga, förmedlare, kundtjänstansvariga, marknads- och kommunikationsavdelningar samt beställare. Seminariet lyfter praktiska frågor inom gruppförsäkring och får dem belysta ur olika vinklar. Vi kommer att fokusera på beställaren och den försäkrade, och göra utblickar mot kommande förändringar och utmaningar.

Seminarieformen innebär att vi kommer att ge stort utrymme för frågor och diskussioner.

Program

09.00 – 09.10
Inledning av moderatorer
Stefan Pärsson, VD, Svenska Försäkringsföreningen
Cajsa Eylis, Försäkringsförmedlare, Max Matthiessen

09.10 – 10.15
Gruppförsäkring – Här och nu
Vad efterfrågar företagen vad gäller gruppförsäkringar? Hur ser man på gruppförsäkringars utveckling? Vilken roll har gruppförsäkring i en mer digitaliserad marknadsplats? Hur lätt är det att behålla sin försäkring om man byter arbetsgivare? Är det skillnad om det är via arbetsgivare eller via sitt fackförbund? Mer kontinuitet med förbundsavtal?
 


10.15 – 10.30
Paus


10.30 – 11.15
GDPR och gruppförsäkringslösningar
Hur kan man praktiskt kontakta kunder framöver med de nya regelverken? Får idag information kring bokad tid gällande vårdförsäkring via sms. Hur ska detta skötas framöver?
Åsa Petersson Bergsten, försäkringsjurist, Bliwa

11.15 – 12.00
IDD i praktiken
Vad kommer att gälla från 2018 runt IDD och vilken påverkan kommer det att ha på gruppförsäkringslösningarna? Mer om praktisk tillämpning. FAL kräver förköpsinformation och IDD kräver informationsblad för att skydda individen. Hur kommer bolagen att göra kring detta? Kommer det att krävas mer individualiserade försäkringar? Hur kan man bedöma individuell lämplig lösning på en gruppförsäkring?
Martin Wilhelmsson, Försäkringsjurist, Folksam


12.00 – 13.00
Lunch


13.00 – 13.45
Digitaliseringen påverkar försäkringsbranschen
Vilken påverkan har nya trender och digitalisering på gruppförsäkringslösningarna?
Johan Lengqvist, Konsultchef, SPP

13.45 – 14.30
Framtiden för förmånsbeskattad sjukvårdsförsäkring?

  • Nya lösningar inom sjukförsäkring – ökad flexibilitet för individen
  • Kan vi ställa olika krav på olika typer av produkter?
  • Fördomar och fakta
  • Kan förmånsbeskattning ev öka försäljningen 

 


14.30 – 14.45
Paus14.45 – 15.45
Vilket ansvar har bolagen?
Vilken förväntan har kunden jämfört med vad de faktiskt får i utbyte? Behöver bolagen ta fram enklare produkter som är lättare för kunden att förstå? Hur ser man på inlåsningseffekten vad gäller tex byte av arbetsgivare? Bättre att teckna gruppförsäkringar via sitt fackförbund? Är det etiskt rätt med erbjudande om tex livförsäkring på köpet vid tecknande av annan produkt?

15.45 – 16.00
Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97