Översiktskurs Riskhantering inom försäkringsbranschen | Svenska Försäkringsföreningen

Översiktskurs Riskhantering inom försäkringsbranschen

En praktisk orientering kring arbetet inom riskhanteringsfunktionen

Kurser ger en översiktlig orientering av riskhantering inom försäkringsbolag. Kursen kräver inga förkunskaper och målet är efter genomförd kurs att du ska ha fått en övergripande förståelse för riskhanteringsfunktionens roll och ansvar samt riskhanteringssystemets olika komponenter och hur de samspelar med varandra.

För vem?

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom riskhanteringsfunktionen eller på olika sätt kommer i kontakt med riskhantering i ditt arbete eller har arbetat inom banksektorn tidigare och behöver mer försäkringsförståelse.

Ur programmet

·       Introduktion

·       Riskhanteringsfunktionen – roll och ansvar

·       Solvensregelverket

·       Kapitalkrav-  kort översikt av Standardformeln

·       Risk och Solvensbedömning

·       Intern styrning och kontroll

·       Riskstyrning och riskaptit

·       Framtida utmaningar och förändringar

·       Summering av dagen

 

Föreläsare

George Englund, har 18 års erfarenhet av praktiskt arbete med riskhantering, modellering och intern styrning och kontroll inom bank och försäkring. Han har arbetat både som konsult och i olika linjebefattningar samt även internationellt i London.  George har även lång erfarenhet från olika regelverksimplementeringar såsom Solvens II och Basel (CRD/CRR) samt systemimplementeringar och projektledning.

Per Edholm, Chief Risk Officer (CRO) Bliwa


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97