Juridikseminariet

Försäkringsbranschen står inför en rad utmaningar inom försäkringsreglering. Genom juridikseminariet belyses ett antal aktuella regelverk, utredningar och olika juridiska frågor av betydelse för försäkringsbranschen. Seminariet riktar sig till jurister eller andra anställda på försäkringsföretag, myndigheter eller på försäkringsrelaterade arbetsplatser som har intresse för regleringsfrågor inom såväl liv- som sakförsäkringsbranschen.

Seminariet leds av Johan Lundström, Chefsjurist, Svensk Försäkring

09.00 – 09.10
Öppnandet av seminariet
Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

09.10 – 10.00
IDD- Hur har det gått med genomförandet?
Vad har varit svårt och hur kom vi runt de svårigheter vi stötte på under vårt arbete med införandet. Vilka frågor har uppkommit och vilka erfarenheterhar vi dragit? Skiljer det sig något i införandet mellan förmedlare, liv – och skadebolagen?

10.00 – 10.30
Mattssonmålet
Gränsdragningen mellan värdepapper – och försäkringsförmedlingsreglerna.

10.30 – 10.50
Paus

10.50 – 11.20
Skatter – Avgörandet i skatterättsnämnden
Tjänstepensionsrådgivningen föreslås bli förmånsskattepliktig.  Beslutet är överklagat till högsta förvaltningsdomstolen.  Vad blir effekterna om beslutet ändå står sig?

11.20 – 12.10
Hållbarhetsreglering för försäkringsföretag
Hur jobbar bolagen med hållbarhetsfrågan?  Hur påverkar de nya rapporteringskraven arbetet? Ta del av en övergripande redogörelse om vad som är på gång.

12.10 – 13.10
Lunch

13.10 – 13.40
Valcentralen
Hur ser Valcentralen på sin roll och relation till såväl bolagen som till kunderna?

13.40 – 14.20 
Outsourcing- Molntjänster
Passar förslaget in i den IT-tekniska miljön?

14.30 -  14.50
Paus

14.50 – 15.50
Tjänstepensionsfrågan
Vad blev remissutfallet och hur kommer det nya reglerna att påverkar försäkringsbolagen?

15.50 – 16.00
Avslutning och sammanfattning av seminariet
Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring