GDPR och informationssäkerhet – grund

Grundkurs i dataskydd för nyanställda eller för anställda med nya ansvarsområden inom dataskydd.

 

Försäkringsbranschen hanterar i sin verksamhet en stor mängd känsliga personuppgifter om sina kunder och andra intressenter. Under kursen går vi igenom de regelverk som styr hantering av personuppgifter, framförallt den nya dataskyddsförordningen. 

Vi går igenom alla nyheter och de konkreta åtgärder som försäkringsbolag kommer att behöva vidta som förberedelser inför att den nya förordningen träder ikraft.  Det blir många praktiska exempel från verkliga gap-analyser och andra frågor om bolagens personuppgiftshantering.

 

Innehåll och upplägg

Kursen är tänkt att utgå från en mängd praktiska exempel i syfte att konkretisera regelverket och skapa förståelse för hur man praktiskt behöver agera vid hantering av personuppgifter inom försäkringsverksamhet.  Under kursen kommer det finnas mycket utrymme för diskussioner och frågor. 

Program presenteras inom kort.
 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig inom försäkringsbranschen som är ny inom området och ska arbeta som DPO/ dataskyddsombud, personuppgiftsombud,  compliance-/ regelverksansvarig, CIO eller IT-säkerhetsspecialist. Kursen passar även dig som är internrevisor, system- eller processägare, kontorschef/operativ chef/COO, riskansvarig eller försäkringsförmedlare. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Kursledare/föreläsare
 

Anna Lööv

Anna är advokat och partner på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan flera år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar om bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom personuppgifter och marknadsföringsrätt hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97