"Viktigt att den yngre generationen är med och påverkar hur morgondagens försäkringsbransch ska se ut"

 

Sedan 2009 har SFF delat ut utmärkelsen Ung Talang för att uppmärksamma goda förebilder i branschen. Under 2017 har utmärkelsen bytt namn till Talang i försäkringsbranschen, men syftet är detsamma. I dagarna tillkännages årets pristagare, och vi har därför intervjuat 2016 års Ung Talang, Per Georgzén, om vad utmärkelsen betytt för honom och vad som väntar framöver.

 

Per arbetar på SEB Pension & Försäkring och har där varit ansvarig för omvärldsbevakningen. I motiveringen till utmärkelsen som Ung Talang står att han etablerat en tydlig struktur och även hittat nya sätt att kommunicera sitt område.

Kan du beskriva kort vad det var du jobbade med i din roll som omvärldsbevakare?

– Jag ansvarade för att SEB, på ett proaktivt sätt, hade koll på vart marknaden är på väg med allt vad det innebär. Fokus låg på nya aktörer och traditionella konkurrenter, ny teknik, strategier och insikter. Genom automatisering, förenkling och kommunikation försökte jag förnya sättet som omvärlds- och marknadsbevakningen bedrevs på, och addera en proaktiv touch för att möjliggöra bättre beslut i organisationen. Det ingick även i mitt arbete att förstå vad det är som driver hög kundupplevelse i andra branscher.

Vad har det betytt för dig att få utmärkelsen Ung Talang?

– Utmärkelsen har bidragit med enormt mycket. På hemmaplan har SEB har uppmärksammat priset på olika sätt, och ur ett framtida karriärsperspektiv så är det också en enormt viktig utmärkelse för mig som jag kommer ha stor användning av den dagen jag söker nya utmaningar. Sedan fick jag en fantastisk möjlighet att knyta nya kontakter i Svenska Försäkringsföreningen som adjungerad ledamot i styrelsen. Enormt spännande och kul att vara med och bidra i ett större sammanhang och lära mig från väldigt seniora kollegor i branschen. Jag har fått dela med mig av hur Svenska Försäkringsföreningen jobbar och ser på morgondagens utmaningar, och det har också gett mig en insikt att trots att vi är unga och juniora i sammanhanget så är det viktigt att den yngre generationen finns representerade och kan hjälpa till att påverka hur morgondagens försäkringsbransch ska se ut.

Apropå morgondagens försäkringsbransch – finns det något du tycker att arbetsgivarna i branschen borde tänka på för att stötta unga som kommer in?

– Jag tycker det är väldigt viktigt att arbetsgivare tar sig tid och erbjuder en gedigen introduktion till hur allt hänger ihop. Att jobba med dessa frågor är enormt motiverande och vi gör verkligen skillnad i branschen. Pension och försäkringar är livsviktiga inslag i allas vardag och det är viktigt att vi lyfter detta på rätt sätt till de yngre medarbetarna för att öka motivationen. Vi kan och gör stor skillnad! Utöver detta så tror jag det är viktigt att arbetsgivarna är duktiga på hållbarhetsfrågor framöver samt möjliggör för nya innovativa idéer där enkelhet och nya kundvärden står i centrum. Sen tror jag också att utvecklingsmöjligheter och rörlighet är viktigt. Jag tror det är nyttigt för yngre att efter ett par år pröva på något nytt inom branschen och på så vis har vi en möjlighet att utvecklas i snabb takt och bidra.

Vilket råd skulle du vilja ge till andra unga talanger i branschen?

– Nyfikenhet samt att våga utmana våra svagheter och prova nya saker är väldigt viktiga komponenter för en lyckad karriär.  Det är så vi utvecklas. Vi är nya i branschen och ska våga utmana gamla strukturer och processer, men det är också väldigt viktigt att göra detta på ett ödmjukt sätt.  

Avslutningsvis – vad väntar för dig härnäst?

– Jag har nu släppt över ansvaret för omvärldsbevakningen till en ny kollega och framöver för mig väntar hållbarhetsområdet. Jag har fått ansvaret för hållbarhetsfrågor globalt i SEB:s försäkringsbolag och det är ett område där efterfrågan växer snabbt. Vår bransch har en enorm möjlighet att påverka omställningen tack vare våra kunders förtroende och kapital. Fokus framöver ligger på att integrera hållbarhet i affären ytterligare, och vi måste snabbt göra det enklare för våra kunder att förstå deras roll i helheten, kunna agera och därmed bidra till omställningen.