Nominera till Nästa Generations Talang i försäkringsbranschen

 

Nomineringsperioden för 2021 är öppen!
Nominera senast den 15 december

 

Svenska Försäkringsföreningen uppmärksammar inspiratörer och förebilder i försäkringsbranschen och branschen som en attraktiv och spännande arbetsgivare. Utmärkelsen Nästa Generations Talang i försäkringsbranschen syftar till att uppmärksamma personer som kommit in i branschen relativt nyligen och bidragit till förändringar eller förbättringar i sina organisationer, och som har potential att fortsätta utvecklas och vara goda förebilder.

Hjälp oss att hitta förebilder som förtjänar att lyftas fram - nominera era förebilder!

 

Vem är pristagaren?

Pristagaren har;

 • arbetat några år i försäkringsbranschen. Kanske kommer personen från en annan bransch och har tagit med sig nya infallsvinklar.
 • gjort avtryck i sin organisation genom att bidra till kreativa förändringar och förbättringar av verksamheten.
 • visat på innovation, nytänkande, eget driv och stort intresse inom sitt område. Genom detta har pristagaren också varit en inspirationskälla för andra, i den egna organisationen eller i branschen som helhet.
 • potential att fortsätta utvecklas och vara en god förebild i försäkringsbranschen.

 

Se tidigare pristagare här 

 

 

Vad innefattar priset?

Pristagaren blir adjungerad ledamot i Svenska Försäkringsföreningens styrelse under 2022.

Pristagaren får delta på Svenska Försäkringsföreningens internationella studieresa till Zürich under 2022.

 

 

Såhär nominerar du:

Vi vill att det ska vara enkelt att lyfta en förebild! Du nominerar genom att skicka följande information till stefan.parsson@forsakringsforeningen.se senast den 15 december.

 1. Vem du nominerar (namn, titel och bolag)
 2. Antal år i försäkringsbranschen
 3. Motiveringstext där du kort beskriver;
  • kandidatens bidrag till branschen eller organisationen, samt;
  • på vilket sätt kandidaten varit en inspiration eller förebild för andra
 4. Eventuell övrig information som kan vara av värde för nomineringen
 5. Kontaktuppgifter till kandidaten (e-post och telefonnummer)
   
 6. Ange även kontaktuppgifter till dig som nominerar.

 

 

Urval

Juryn består av Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Urval sker bland annat genom intervjuer. För mer information om vår styrelse: http://forsakringsforeningen.se/om-oss.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 9