Diplomprogram Liv och Tjänstepension

Plats

Stockholm
Med möjlighet att delta online.

Datum

2022-09-21

Tid

Diplomprogrammet är indelat i fem delkurser, om totalt 13 utbildningsdagar, med löpande starter.
Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30. Undervisning kl. 09.00-16.00.

Anmälan

Senast 2022-09-18

Pris

Företagsmedlem: 49 000 kr
Fullt pris: 69 000 kr

Du kan även välja att läsa delar av programmet genom att anmäla dig till de enskilda kurserna.