SFF Event: Minska stressen - och öka energin, glädjen och produktiviteten

Plats

Online (direktsänds)

Datum

2022-01-27

Tid

Eventet pågår kl. 08.30-10.00.

Anmälan

Senast 2022-01-25

Pris

Kostnadsfritt för personliga medlemmar och anställda hos föreningens företagsmedlemmar.

Ej medlem: 500 kr