Nätverk Egendom och Egendomsförsäkring

Plats

Stockholm
Med möjlighet att delta online.

Datum

2023-05-30 - 2024-02-15

Tid

Nätverk med fyra träffar: 30 maj, 6 sep, 8 nov 2023 och 15 feb 2024. Nätverksträff kl. 09.30 - 14.30. Dagen inleds med kaffe och fika från kl. 09.00. Lunch och fika ingår under dagen. Gäller alla tillfällen.

Anmälan

Senast 2023-05-28

Pris

Företagsmedlem: 11 900 kr exkl moms
Fullt pris: 13 900 kr exkl moms