Nätverk CFO/Ekonomichef i försäkringsbranschen

Plats

Stockholm
Med möjlighet att delta online.

Datum

2023-03-22 - 2023-11-16

Tid

Nätverk med fyra träffar: 22 mars, 17 maj, 14 sept och 16 nov 2023. Nätverksträffarna inleds med gemensam lunch kl. 12.00. Nätverksträff kl. 13.00-17.00. Gäller alla tillfällen.

Anmälan

Senast 2023-03-20

Pris

Företagsmedlem: 11 900 kr exkl moms
Fullt pris: 13 900 kr exkl moms