Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa 2023

Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa bildades 2000 och har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse.

Styrelsen välkomnar särskilt ansökningar för studier som avser ny teknik som enkelt främjar nyttjandet av naturresurser med undantag av fossila bränslen.

Stipendiet kan sökas av såväl anställda inom försäkringsbranschen som studerande eller forskare vid universitet och högskolor med företräde för anställda inom den svenska kooperativa rörelsen.

Stipendiet delas inte ut såsom resestipendium eller för deltagande i konferens för presentation av poster.

Du som önskar komma ifråga för stipendiet skall insända en ansökan där du förutom personliga data skall ange projektets syfte, plan för hur stipendiet skall utnyttjas samt sökt belopp.

Observera att medel som beviljats enbart betalas ut för det beviljade ändamålet.

 

Stiftelsen delar inte ut stipendier är 2023.

 

 

Vid frågor kontakta

info@forsakringsforeningen.se
Ladda ner som PDF