Willis Corroons stiftelse till Lennart Elmlunds minne 2023

Stipendium delas ut för studier inom internationell försäkring. Stipendiet kan sökas av yngre anställda i försäkringsbranschen (sakförsäkring) eller av studerande på högskolenivå med speciellt intresse för internationella aspekter på försäkring.

En förutsättning är att ämnet har tydlig koppling till internationell försäkring.

 

Hur du söker stipendiet

För att ansöka om stipendium, e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så kontaktar vi dig.

Vid frågor kontakta

info@forsakringsforeningen.se
Ladda ner som PDF